Afbeelding
Foto: Natuur en Milieu

Zonder de bijen geen bestaan; actie tot behoud geboden

ALMELO – Ook in Almelo vragen imkers aandacht voor de noodzaak van acties om de bijenpopulatie in stad en ommeland minimaal in stand te houden en liever nog uit te breiden.

Afgelopen week hield de Bijenbeweging Overijssel haar eerste provinciale Bijendag. De belangstelling overtrof de verwachtingen. Veel mensen realiseren zich volgens woordvoerder Leysen van Natuur en Milieu Overijssel dat het slecht gaat met bijen en willen het tij keren. Dat blijkt ook uit het onderzoeksrapport Het zoemt in Overijssel, waarvan de resultaten en conclusies werden gepresenteerd. John Smit van EIS Kenniscentrum voor Insecten openbaarde de resultaten van zijn onderzoek naar bijenpopulatie. Een van zijn conclusies is dat Overijssel een groot landelijk belang en een grote verantwoordelijkheid heeft voor het voortbestaan van tenminste zeventien bijensoorten in Nederland. De buurgemeenten Tubbergen en Twenterand ondertekenden de Bijenagenda. Het belang zit hem erin dat de inspanningen van bijenvolken van cruciaal belang zijn voor het ecosysteem; zonder bijen geen bestaan. Ook in Almelo ijvert men voor het behoud van de bij.

De lokale imkersvereniging 't Iemenschoer getroost zich extra inspanningen. De doelstelling van 't Iemenschoer is het bevorderen van de bijenhouderij en de bijenteelt in de subregio Almelo, het behartigen van de belangen van bijen en imkers in de ruimste zin van het woord. Daarnaast vinden de leden van de vereniging het belangrijk om kennisontwikkeling over de honingbij te stimuleren en uit te dragen. Dat doen ze bijvoorbeeld door informatieve bijeenkomsten op touw te zetten, cursussen te volgen en te geven, voorlichting te aan jong en oud verstrekken én imkerzwermdagen te organiseren.

Hof van Twente

Provinciale Staten van Overijssel hebben een jaar geleden een motie aangenomen van de statenleden Wissink van de PvdA en Eshuis van het CDA, beiden woonachtig in de landelijke gemeente Hof van Twente, met de oproep het initiatief te nemen tot een provinciaal bijenberaad met een brede vertegenwoordiging van organisaties terzake honingbijen en wilde bijen.