Afbeelding
Foto: Marinus Blaak (Gele Raaf)

Politici moeten nog op gang komen voor de verkiezingen

ALMELO – De eerste van een serie politieke cafés in het kader van de verkiezingen voor volgend jaar maart leverde inhoudelijk gezien niets nieuws op. Het was een plichtmatige vertoning bij Proeflokaal België.

Volgens voorzitter Velthuis van de VVD, één van de organisatoren, moet het echte vuurwerk nog komen in de aanloop naar de verkiezingen die maart volgend jaar worden gehouden. Dat gebeurt in de vorm van een wandelend politiek circus, want steeds in een andere horecagelegenheid.

De bedoeling is dat de partijen aangeven waar ze met Almelo naar toe willen, met wie ze dat willen doen, in een muur- en vuurvaste coalitie, of met wisselende meerderheden.

Hullie-zullie

De eerste proeve van bekwaamheid (in een proeflokaal!) viel voor vraagstellers en antwoordgevers nog lang niet mee. Proefdraaien dus. Het publiek in de gelagkamer was zicht- en hoorbaar ontevreden over het verloop, de vliegen die men elkaar trachtte af te vangen, het smijtwerk met open deuren en de hullie versus zullie-argumenten.

Meer vuur

De bedoeling is dat het de komende maande meer gaat vlammen, dat verantwoording wordt afgelegd en dat vergezichten worden geboden. Dat vergt scherpe vragen en kloeke visies., op basis waarvan er voor de burger wat e kiezen zal zijn.

Nog vroeg

Als de politiek gaat vlammen, wordt het ook leuker en mooier, goed voor stad en volk. Overigens is het nog vroeg, want nog lang net alle partijen hebben hun kandidatenlijsten klaar en hun programma geopenbaard. Zelfs is nog niet duidelijk hoeveel partijen in Almelo aan de verkiezingen meedoen en welke precies.

Nieren proeven

Er komt dus als het goed is nog alle gelegenheid om elkanders nieren te proeven, duidelijkheid te krijgen over standpunten, opdat er in maart ook daadwerkelijk iets te kiezen valt als de samenstelling van de gemeenteraad bij volksraadpleging wijzigt.