Afbeelding
Foto: archief

Motie op stapel over verhuizing Uitsmijters

ALMELO - Een aantal raadsfracties wil komende dinsdag een motie indienen om bij het scheiden van de markt (raadsperiode) de honk- en softbalvereniging Uitsmijters'55 een nieuwe accommodatie in het vooruitzicht te stellen, beter voor de club, veilig voor de jeugd.

De vereniging wordt al twee jaar aan het lijntje gehouden. Ze moest verhuizen vanwege andere plannen voor haar domicilie op Het Maatveld, De gemeenteraad van Almelo trok 250.000 euro uit voor herhuisvesting, de club kwam uit bij de voetbalclub La Première aan de Maardijk en opende in overleg met de gemeente de gesprekken. De aanleg van een honk- en softbalveld voor Uitsmijters'55 zou moeten plaatsvinden in samenhang met een kunstgrasveld voor La Première en zou uiteindelijk 750.000 euro kosten. Het college houdt namelijk vast aan maximaal 250.000 euro en vindt ook dat Uitsmijters'55 op Het Maatveld kan blijven omdat een streep door de aanvankelijke woningbouwplannen zou zijn gehaald. Het bestuur van de club heeft ook gesprekken gevoerd over mogelijkheden op het sportpark De Riet.

Leefbaar Almelo, Minimapartij en GroenLinks wijzen erop dat dit jaar een besluit zou vallen, maar bij de begrotingsdebatten bleef het stil., ook van hun kant. Volgens deze partijen is er lang genoeg getalmd. Aan het begin van deze raadsperiode, tijdens de slotonderhandelingen in de zomer van 2014 over een 'regeerakkoord', werd (de noodzaak van) een adequate accommodatie van Uitsmijters nog aan het coalitieprogramma toegevoegd.