Windmolens op eigen grond, ja, ook dat kan

AMBT-DELDEN/ALMELO – Het echtpaar Kristen wil bij zijn grondgebonden melkveehouderij aan de Veldweg in Ambt-Delden, onder de rook van Almelo, op eigen grond twee windturbines plaatsen.

De bedoeling het duurzaam wonen en werken te bevorderen en daartoe hebben de echtelieden behalve een grondgebonden bedrijf (45 koeien) ook het streven naar eigen energieproductie, waartoe ze al zonnepanelen plaatsten en een elektrische auto bij de deur.

Met de noabers

De windmolens kunnen energie voor veel meer huishoudens opwekken en om die reden polst het echtpaar Kristen mensen in de omgeving teneinde te inventariseren of ze mee willen doen. Het gaat om mensen in de gemeenten Hof van Twente en de gemeente Borne; de molens/turbines zijn gepland in de hoek van de A1 en de A35. Het initiatief nemende echtpaar zegt een urgentie te voelen nog duurzamer te werken vanwege de klimaatverandering. In de loop van de maand houden ze een informatieve bijeenkomst.

Voldoende wind nodig

Een particuliere windmolen van bescheiden formaat kan, leert de ervaring in den lande, overigens ook op het dak van een woning, zeg maar net zoals zonnepanelen. Die initiatieven zijn er ook. Kleine windmolens wekken voor de eigenaar groene stroom op. Ze zijn wat dat betreft vergelijkbaar met zonnepanelen. Bij het opwekken van elektriciteit komen er geen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij. De windmolen geeft echter pas milieuwinst als hij meer uitstoot voorkomt dan er bij de bouw en afvalverwerking ontstaat. Bovendien hangt het milieuvoordeel sterk af van waar en hoe de windturbine is geplaatst. Er is - hoe logisch - vooral voldoende wind noodzakelijk.