Afbeelding
Foto: Marinus Blaak (Gele Raaf)

Ten Seldam geeft zich over als raad ander tracé fietspad kiest

ALMELO - De gemeente Almelo wil de voortslepende besluitvorming over een fietspad langs de Plesmanweg afronden.

De gemeenteraad zal komende dinsdag naar verwachting kiezen voor de variant aan de oostzijde, tegen de zin van wethouder Ten Seldam, die zich al wel plooibaar heeft getoond om een politieke nederlaag af te wenden. Vóór de zomervakantie reeds stemde een meerderheid van de raad tegen de keuze van Ten Seldam voor een tracé aan de westkant, maar toen kwam burgemeester Gerritsen tussenbeide door de raad het college toestemming te laten geven het besluit in te trekken. Een half jaar later houdt het college dus vast aan de westzijde van de Plesmanweg. De Fietsersbond blijft van mening dat de oostzijde moet worden gekozen, omdat dit logischer én veiliger zou zijn. Bovendien zijn bij een keuze voor de westzijde twee extra oversteken nodig aan het begin en einde van de Plesmanweg. Plus dat er aan de westzijde een gevaarlijk punt is bij de afslag Beatrix de Rijkweg waar meer verkeer op en af zou rijden dan aan de oostzijde bij de bedrijven van Bolk en Soweco samen. De meerderheid van de raad lijkt mede om deze redenen er bij te blijven dat het fietspad aan de oostzijde moet komen en wethouder Ten Seldam geeft aan te berusten omdat het de politieke werkelijkheid is.

Masterplan

Namens het transportbedrijf Bolk zei algemeen directeur Pluimers als inspreker dat beide varianten zouden moeten worden doorgestreept als onlogisch en gevaarlijk, waarbij hij er fijntjes op wees dat in het Masterplan van Almelo jaren geleden al stond dat een fietsroute op een industrieterrein langs de Plesmanweg de slechtste aller opties is. Pluimers stelde verder dat Bolk één absolute voorwaarde heeft: de in- en uitrit moet de huidige breedte behouden. Als er een fietspad komt wil Bolk het liefst de westzijde, maar de oostzijde heeft voor de bedrijfsvoering van Bolk geen gevolgen.