Afbeelding
Foto: Gerrit Alink (Enters Nieuws)

Inspanningen nabij Enter voor 'waternatuurlink' met Almelo

ALMELO/ENTER - Op de boorden van de Regge is de Stichting Enters Reggedal opgericht tot behoud, onderhoud van 84 hectare natuur. De bedoeling is in het stroomgebied tussen Almelo en Goor de biodiversiteit te bevorderen.

Veel stromen en beken in en om Almelo staan in verbinding met Enter, met name de Regge, die in vroeger eeuwen een hoofdader van nijverheid was, vergelijkbaar met de functie die de A1 nu heeft. De haven van Almelo telde destijds veel Enters zompen.

Tegenwoordig is er veel aandacht voor de natuurontwikkeling bij waterstromen, denk aan de Doorbraak tussen Oost- en West Twente via onder meer Almelo, Bornerbroek en Ypelo. De natuur herkrijgt daar zijn accenten.

De eigenaren van de 84 hectare in Enter zijn de 'dorpse' ondernemers Bolscher en Roetgering. Ze willen dat de lokale/regionale bevolking op termijn ook toegang moet krijgen tot het bestuur. In hun visie is er sprake van een investering in de jeugd, in de natuur en ten gevolge daarvan in een leefbare toekomst. Ze sluiten de aankoop van meer gronden in het Reggedal niet uit, integendeel, het ligt volgens hen zelfs voor de hand. De bedoeling is bewoners, gebruikers, boeren, burgers en buitenlui te betrekken. Ze overleggen met eigenaren van aanpalende gronden, waaronder Vechtstromen, Landschap Overijssel, de gemeenten Wierden, Hof van Twente en de provincie Overijssel,