Afbeelding
Foto:

Afval ook in Almelo politiek zwaar brandbaar spul

ALMELO - Ook in de politieke arena van Almelo zal net als elders (onder meer Enschede en Hengelo) de discussie over afvalinzameling de gemoederen na het zomerreces intensief bezighouden. Volgens veel en raadsleden en (andere) inwoners versmeert de gemeente door de afvaldump in stad en ommeland. Ook klinken klachten wegens de gehanteerde tarieven,de inzamelwijzes en (het gebrek aan) handhaving. Het stedelijke afval zal de politiek tot de verkiezingen kwellen.

In de gemeenteraad borrelt de onvrede over het beleid van het college van burgemeester en wethouders, met name verantwoordelijk wethouder Cornelissen, die zijn oor te veel zou laten hangen naar ambtenaren en bedrijven als Twente Milieu en Soweco. De wethouder van de SP talmt en rekt volgens de oppositie, maar treedt niet op.

Vuilnisbulten

Vooral de fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft bij monde van vicevoorzitter Kampman de kat al geregeld de bel aangebonden, met ter ondersteuning van zijn litanie over de zich ophopende vuilnisbulten op straten en pleinen en in sloten en goten een vracht zelfgemaakte en van burgers gekregen beelden.

Op de schop

Het systeem van het 'omgekeerd inzamelen' zou op de schop moeten. Het staat voor gescheiden inzamelen van onder meer groente- fruit- en tuinafval en plasticverpakking en het restafval in de grijze container. Steeds meer gemeenten doen die grijze container overigens van de hand en kiezen voor ondergrondse containers per buurt of wijk. Burgers klagen over de afstanden (zeker ouderen en mindervaliden, maar ook flatbewoners) en over de tarieven die worden gerekend. Het gevolg is dat vaak gekozen wordt voor het zelf dumpen van afval en overbodige spullen en voor het weigeren van scheiding aan de bron.

Doormodderen?

Kampman heeft het college in de vakantie al laten weten dat LAS zich afvraagt of burgemeester en wethouders nog verbeteringen beoogt of 'gewoon blijft doormodderen met dit slechte systeem'. Ook andere fracties roeren zich, want vinden dat de zaak stinkt en dat er - nu snel - iets moet gebeuren. Er wacht met name wethouder Cornelissn nog een warme herfst.