Afbeelding
Foto:

Gemeente overstag: toch minder regels en eisen XL Park

ALMELO - De gemeenteraad van Almelo zal komende dinsdag besluiten tot deels afschaffing en deels versoepeling regels en en eisen voor bedrijfspanden op XL Park aan de A35 nabij Bornerbroek.

Op deze wijze moet het voor bedrijven worden zich hier te vestigen. Nog geen jaar geleden persisteerde wethouder Ten Seldam namens het college van burgemeester en wethouders in het stellen van tal van voorwaarden aan goothoogtes, bouwvolumes, kleurstellingen en materiaalkeuzes, op basis van een beeldkwaliteitsplan. Onder druk wordt alles vloeibaar, waaronder nu ook de wettische houding van Ten Seldam cum suis.

Gronduitgifte stokt
Het tempo van de gronduitgifte loopt achter bij de verwachting. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, waarin behalve Almelo ook Borne, Enschede, Hengelo en de provincie Overijssel participeren, wil daarom al enige tijd obstakels wegnemen voor bedrijven die overwegen grond af te nemen. De gemeente Almelo dient na gegronde afstemming met de andere aandeelhouders het bestemmingsplan wijzigen omdat XL Park op haar grondgebied ligt.
Uit onderzoek en uit de praktijk van de acquisitie zou zijn gebleken dat het huidige bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan slecht op de marktvraag en aansluiten en hierdoor 'de gewenste ontwikkeling van het bedrijventerrein' belemmeren.

Aandrang Heylen
Ook de investeerder Heylen, die op XL Park veel grond kocht en die straks weer wil slijten, heeft hierop aangedrongen. Hij moet ook verkopen. De ooit gekozen uitgangspunten zouden verouderd zijn en daarom moeten worden veranderd om 'de remmende werking' op te heffen. Dit geldt voor de maximale bouwhoogtes, de milieuzonering en de reservering van gronden voor groen en verkeer. In de praktijk is gebleken dat potentiƫle bedrijven mede hierdoor afhaken. Er wordt straks meer rekening gehouden met flexibiliteit in de 'ruimtelijke invulling' om te zorgen voor 'inspiratie bij de initiatiefnemer'.