Afbeelding
Foto:

Onderzoek naar afschieten ganzen Overijssel verplicht

ALMELO - De provincie Overijssel benadrukt - in een reactie op een uitspraak van de Raad van State - dat de bestrijding van schade door ganzen op landbouwpercelen mogelijk blijft.

In een door de Vogelbescherming aangespannen procedure sprak het rechtscollege uit dat de provincie - alsnog en wel binnen een half jaar - onafhankelijk onderzoek moet instellen naar de gevolgen van het afschieten van ganzen in natuurgebieden. Volgens natuurorganisaties is dit een corrigerende tik voor het provinciebestuur.

In haar reactie spreekt de provincie louter over het laten afschieten van ganzen die schade zouden veroorzaken aan landbouwgebieden in Overijssel. In een persbericht meldt de provinciale overheid dat deze schade 'jaarlijks meer dan een half miljoen euro' omvat. Ze wijdt geen woord aan het afschieten van ganzen in natuurgebieden en het nu door de Raad van State verplicht opgelegde onderzoek naar de effecten daarvan.

Ter voorkoming van schade verstrekte het provinciebestuur een ontheffing op basis van de Flora- en Faunawet voor het afschot van ganzen.

Het nadere onderzoek dat de Raad van State gelast betreft natuurgebieden (Natura 2000), waaronder de Engbertsdijksvenen bij Westerhaar/Kloosterhaar, maar ook bijvoorbeeld Zwarte Meer, Weeribben Wieden, Zwarte Water en Vecht. Voor de laatste twee gebieden geldt dat gekeken moet worden naar de gevolgen van schadebestrijding voor de instandhouding van de kolgans gedurende de winterperiode. Voor de andere Natura2000-gebieden geldt dat de schadebestrijding zoals die tot nog toe plaats vond kan blijven bestaan, maar voor het vergunnen van nieuwe locaties voor schadebestrijding is nader onderzoek noodzakelijk.