Afbeelding
Foto: Coen Mulder

Houtdorp en Sloophuttenbrand weer feest voor de jeugd

ALMELO – Aan de Bevrijdingslaan in de wijk Sluitersveld werd de afgelopen weken gespijkerd, geboord en gezaagd dat het een aard had. Dat gebeurde vanwege de verrijzenis van het jaarlijkse houtdorp.

Tientallen hoogstpersoonlijke bouwsels kregen een plek op het terrein, sommige met meerdere etages en met masten en vlaggen getooid. Tientallen kinderen leefden zich bouwkundig uit. Er was uiteindelijk woensdag een 'dorpsfeest' met lekkernijen. Aan het eind van die dag vond namelijk het Sloophuttenfeest plaats, met de afbraak van de villa's en kastelen, afgesloten met de spectaculaire brandstapel…

Groter

In het verleden was het houtdorp groter en trok het meer kinderen uit alle wijken van de stad door een sterkere en meer actieve en benadering van de doelgroep, te weten kinderen die niet op vakantie (kunnen) gaan met hun ouders/verzorgers. met poppenkast en goochelwagen.