Afbeelding
Foto:

Weg vanaf Zenderen raakt (straks) Almelo

ALMELO/ZENDEREN – De gemeenteraad van Borne zal instemmen met een randweg die over de Zenderense Esch leidt om de verkeersdruk op en in het centrum van Borne te verminderen.

Dit betekent een sluiting van de spoorwegovergang in de Oonksweg richting Bornerbroek in en naar men vreest meer verkeersdrukte in Zenderen, wat ook voor de verkeersstroom vanuit datzelfde Bornerbroek én vanuit Almelo gevolgen heeft, zeker na de bouw van een mestfabriek op de stortplaats van Twence op Elhorst-Vloedbelt.

Met de aanleg van de weg komt een einde aan een jarenlange discussie met hoog opvlammende debatten over ten eerste de betwiste noodzaak, ten tweede de tracékeuze en ten derde de effecten op landschap en cultuurhistorie van de Zenderense Esch en de volksgezondheid.

Om tegemoet te komen aan de zorgen in Zenderen komen de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu in oktober, als de raad de keuze van college en coalitie van een stempel voorziet, met voorstellen om de leefbaarheid en veiligheid in het kerkdorp te garanderen. Dit geldt ook voor de ontsluiting van De Molenkamp vlak voor Borne.