Conferentie tegen een- zaamheid

ALMELO - De gemeente Almelo gaat de eenzaamheid te lijf.

Eenzaamheid is volgens de gemeente van alle leeftijden en komt voor in elke maatschappelijke groepering. Volgens het jaarverslag 2016 van de GGD Twente voelt 43 procent van de volwassenen in Almelo zich eenzaam, maar ook onder jongeren komt het voor. Om die reden vindt er 25 september een conferentie Samen tegen Eenzaamheid plaats. De locatie is nog niet bekend, de conferentie is in de middaguren, van twee tot vijf. Het doel is het inventariseren van al bestaande initiatieven en samenwerkingsvormen en het uitbreiden en versterken ervan. Tijdens de conferentie zullen professionals en vrijwilligers samen aan de slag gaan om in beeld te brengen wat er al tegen eenzaamheid wordt gedaan en om tot nieuwe inzichten te komen hoe deze 'ziekte' te bestrijden.