Afbeelding
Foto:

Duur parkeren in Twente

ALMELO - Veel Twentenaren winkelen graag buiten hun eigen gemeente. Maar wie met de auto wel eens op pad gaat om te winkelen komt al snel van een koude kermis thuis. Als je een plekje kunt vinden om te parkeren, mag je al snel de hoofdprijs afrekenen voor een uurtje parkeren. Ook Detailhandel Nederland maakt zich ernstig zorgen om de alsmaar door stijgende tarieven in ons land. Want, zo vrezen zij, hiermee wordt dus ook de klant rechtstreeks het centrum uitgejaagd.

Detailhandel Nederland deed zelf onderzoek naar de parkeertarieven in 36 grote winkelsteden. Dit wees uit dat de tarieven in 80 procent van deze gemeenten gestegen zijn de afgelopen vijf jaar. Het gaat dan om stijgingen van gemiddeld 13 procent. Assen spande de kroon, hier was de stijging zelfs 60 procent. Het gemiddelde uurtarief van de bekeken gemeenten zit nu op 2,61 euro per uur.

De kip of het ei
Het onderzoek van Detailhandel Nederland legt een duidelijke link tussen leegstand in gemeenten en de parkeertarieven die zij hanteren. Het beeld hierin is in ieder geval voor de grootste winkelstad van Twente, Enschede, niet gunstig. Enschede zit met 10,8 procent leegstand van de winkeloppervlakte in de top van de onderzochte gemeenten. Tegelijk zit ook het parkeertarief in Enschede bij de duurste gemeenten. Blijven dan mensen weg door de hoge parkeertarieven, of zien gemeenten zich door leegstand genoodzaakt om de tarieven te verhogen? Volgens Detailhandel Nederland is het antwoord eigenlijk 'beide'. Er zijn ook gemeenten in Twente die het wél goed doen, zo kan men in Losser nog gratis parkeren. In Almelo is het duurste tarief nog aardig aan de prijs; hoewel het eerste half uur 75 cent kost, loopt tot na het eerste uur op tot 2,50 euro per uur. Almeloërs kunnen wel op langparkeerterreinen terecht waar ze 6 euro betalen voor de hele dag.

Duidelijke afspraken
Detailhandel Nederland noemt de stijging van de parkeertarieven ronduit onverantwoord. Een goed parkeerbeleid is een belangrijk visitekaartje voor de steden en dorpen, zo benadrukt de belangengroep. Het is dan ook schandalig dat juist gemeenten met veel leegstand juist de parkeertarieven omhoog gooien. Zij zouden dan ook liever zien dat gemeenten kijken naar alternatieven, zoals het invoeren van blauwe zones voor kort parkeren of parkeren tegen verlaagd tarief. Gemeenten zouden hierover duidelijke afspraken moeten maken bij hun coalitieakkoorden na de komende gemeenteraadsverkiezingen, zodat dit ook in de begrotingen afgedekt kan worden.