Afbeelding
Foto: Gele Raaf

Politieke crisis in Almelo; Ten Seldam in gevaar

ALMELO - De gemeente Almelo verkeerde afgelopen week op de rand van een politieke crisis en dat gevaar is er nog steeds.

Opnieuw ligt vooral wethouder Ten Seldam van het CDA onder vuur. De inzet is de aanleg van een breed fietspad voor tweerichtingsverkeer aan de Plesmanweg. De plek die de wethouder per se voor het fietspad wil ligt aan de westkant van de weg en werd via een amendement in zijn tegendeel veranderd: de oostkant. Opvallend was, in politiek-bestuurlijke zin, dat twee van de drie coalitiepartijen (SP en ChristenUnie) Ten Seldam lieten vallen. Alleen haar eigen CDA, steunde haar nog, met de oppositionele VVD als bondgenoot.

Het was niet voor het eerst dat Ten Seldam een meerderheid van de gemeenteraad tegenover zich kreeg. Een poos geleden ging het finaal mis met haar voorstellen voor de verkeerssituatie in de Noordelijke Binnenstad en Haghoek/Rosarium. Naast de inhoudelijke kritiek is de bestuurlijke kritiek op Ten Seldam dat ze een politieke antenne ontbeert, te veel de oren laat hangen naar ambtenaren en externe deskundigen, wat in de raadszaal veel irritaties oproept. En dat gebeurt niet alleen bij mobiliteitsbeleid, ook op andere beleidsterreinen waar zij voor verantwoordelijk is, van erfgoed tot wijkcentra. Er zou geen visie zijn, geen ambitie en bovendien een grote mate van willekeur.

In de fietspadkwestie ging Ten Seldam opnieuw onderuit. Een fietspad aan de westkant van de Plesmanweg zou de veiligste optie zijn, stelde Ten Seldam, op basis van wat haar ambtenaren vonden, plus onderzoek van een ingeschakeld extern adviesbureau, dat overigens voor de raad niet beschikbaar was. Niettemin stemde de raad het voorstel van Ten Seldam weg. Er volgde nerveus crisisberaad (zie foto). Na een ongebruikelijke interventie stelde burgemeester Gerritsen (namens het college en dus Ten Seldam) de raad voor het geamendeerde voorstel terug te nemen. Had de raad dat niet gedaan, dan was de positie van de wethouder onhoudbaar geworden en dat ging een raadsmeerderheid te ver, mede doordat de coalitiepartijen SP en ChristenUnie het kennelijk geen crisis waard vonden. Een dag later bleek dat het rapport van het externe bureau op het lijf van Ten Seldam was geschreven: aan de westkant waren drie tracés onderzocht, aan de oostkant géén. Het blijft crisis.