Marketing

In de Zomernota, die 14 miljoen aan bezuinigingen moet opleveren, kondigt het college van b. en w. van Enschede de aankoop aan van data van particuliere bedrijven. Bedrijven als verzekeraars, maar ook de Belastingdienst schijnen gegevens van klanten aan te bieden en te verkopen. Nu heeft elke gemeente, al een hoop gegevens van hun burgers, maar die mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. En dat is nu juist wel de bedoeling. Een woordvoerder van de gemeente Enschede spreekt in Binnenlands bestuur nummer 12 van dit jaar over stapeling van produkten, een marketing idee; als een klant dit product koopt, dan is hij ook geïnteresseerd in dat product. Zo werkt bijvoorbeeld Albet Heijn. Als ik een tijdje geen spaghettisaus heb gekocht bij de AH in Stroinkslanden, dan krijg ik via mijn e-mail een persoonlijke Bonusaanbieding van spaghetti, spaghettisaus, gehakt, etc en de computer schreeuwt mij toe: Jan, speciaal voor jou. Toch kan je het niet vergelijken; de markten van paspoorten etc. is een volslagen andere dan die van cola, chips en appels. Met Albert Heijn kan ik op hetzelfde niveau opereren, we zijn gelijkwaardige tegenspelers, ik heb namelijk -tig andere mogelijkheden om elders spaghettisaus te kopen. Die heb ik niet bij de gemeente. Zij zijn met hun producten de enige aanbieder. Daarom hoef je geen onderzoek te doen naar de behoefte aan gemeenteproducten, die behoefte kun je uittekenen en gaat van inschrijving in het bevolkingsregister bij de geboorte tot en met het uitschrijven op grond van een overlijdensakte. Je weet hoeveel paspoorten iemand gemiddeld verbruikt in zijn leven, hoeveel milieuvergunningen, trouwaktes, etc.
Nu heeft de gemeente positieve en negatieve producten. Ze verkoopt paspoorten, die jou de gelegenheid geven over de wereld te reizen, maar ze verhuurt ook parkeerplekken bij het ziekenhuis en dat kost geld, soms een hele hoop, als je vaak in het ziekenhuis moet zijn.
Maar het raarste vind ik het onderzoek naar de behoefte aan informatie en op welke manier de burger geïnformeerd wil worden. Dan gaat het niet om marketing, maar om communicatie en geloof het van een oude communicatievos, een goede communicatieadviseur weet wel aan welke informatie behoefte is en hoe hij/zij dit bij de doelgroep krijgt. De burger wil alle informatie die voor hem/haar van belang kan zijn en op welke manier hij die informatie krijgt doet er niet toe, het mag op een bierviltje. Een voorbeeldje: het ziekenhuis, ik had het er net over. Wist u dat veelvuldige bezoekers van het ziekenhuis een 10 parkeerkaart kunnen kopen? Maar baliemedewerkers mogen die niet aanbieden, anders kost het de gemeente te veel geld. Ze mogen ze alleen verkopen als de klant er naar vraagt.
Marketing and Enschede are two worlds and never the twain shall meet.
Vrij vertaald:
Marketing en Enschede, daar kan in de Zomernota op bezuinigd worden.

Jan Visser