Afbeelding
Foto:

Nieuw investeringsfonds 75 miljoen hightechbedrijven

Almelo - Innovation Industries is een nieuw technologiefonds dat de komende tien jaar 75 miljoen euro gaat investeren in zo'n twintig veelbelovende hightech bedrijven in Nederland. Er zijn in Almelo talrijke opkomende hightechbedrijven en die kunnen hiervan de komende tijd ook profiteren.

Het doel van het fonds is hoogwaardige kennis van instanties als TNO en ECN versneld om te zetten in succesvolle (internationale) bedrijven en om reeds bestaande hightech bedrijven (zogenaamde scale-ups) te ondersteunen bij hun groei. Ook technische universiteiten, zoals de Universiteit Twente, zijn erbij betrokken. Dat biedt nog meer kansen.

Twente

Het fonds richt zich in het bijzonder op bedrijven die met hun producten of technologieën een positieve bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment waaronder klimaatverandering, zorg, mobiliteit en voeding. Hiervoor heeft het fonds heeft geld ontvangen van het Europese Investeringsfonds (European Investment Fund), het Pensioenfonds van de Metalektro (PME), de technische universiteiten van Twente, Eindhoven en Wageningen alsmede van TNO, ECN, PPM Oost, Topfonds Gelderland en Innovatiefonds Overijssel. Bovendien participeert een groep van overwegend Twentse investeerders die al eerder in het succesvolle voorloperfonds, het Twente Technology Fund, hebben geïnvesteerd. Ook de leden van het fondsmanagement zullen participeren. De grote interesse van investeerders in dit fonds zorgt voor de uitzonderlijke situatie dat het fonds reeds overschreven is bij aanvang. De technische universiteiten en toegepaste kennisinstellingen zetten zich gezamenlijk in voor het effectief vertalen van kennis naar economische bedrijvigheid in Nederland. Voorheen werkte elke universiteit met een eigen investeringsfonds of methodiek om start-ups te helpen, maar er was geen landelijk systeem.

Opschaling

Innovation Industries biedt de gewenste coördinatie, versterking en de mogelijkheid tot opschaling van innovatieve ondernemers en onderschrijft daarmee de valorisatiedoelstellingen van de kennisinstellingen op de meest effectieve manier. De Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research en TNO treden tevens als investeerder toe tot het technologiefonds.