Afbeelding
Foto:

Bornerbroek kan alles met water, tot en met beheersen

Bornerbroek/Almelo – Het water stond afgelopen zaterdag centraal in het dorp Bornerbroek met legio activiteiten. De opening van de festiviteiten was de ingebruikneming van een watertappunt. Daarvoor spoedde wethouder Ten Seldam zich naar het dorp. Ze tapte aan de Pastoor Ossestraat het eerste flesje 'l Eau den Broecke. Een sprankeling van eigen bodem van een getapte wethouder...

Water is in al zijn varianten is belangrijk voor Bornerbroek. Neem de variant bier, die is zó populair dat er tijdens de recente Pinksterfeesten zowaar een tekort dreigde. In de winter is water belangrijk om te laten bevriezen, zodat er kan worden geschaatst.En dus werd zaterdag hard gewerkt bij ijsbaan 't Linschot. Met medewerking van grondverzetbedrijf Oosterveld Bornerbroek werd de baan geëgaliseerd en vergroot (zie foto). Dit om als de vorst te gelegener tijd komt een 300 meter-baan te kunnen realiseren. Het is de bedoeling ook extra masten te plaatsen, zodat de baan nóg beter kan worden verlicht.

Waterhuishouding

Veel aandacht gaat in Bornerbroek óók uit naar de waterhuishouding in het dorp in het broekland tussen Borne, Delden, Enter en Almelo. Rondom deze viersprong strekt zich het eeuwenoude cultuurlandschap uit, zij het laaggelegen, zompig en dus regelmatig onder-water-staand.

Waterbeheersing

De afgelopen jaren is in Bornerbroek hard gewerkt aan de waterbeheersing. Een combinatie van duurzame oplossingen moet de kans op wateroverlast bij buien verminderen. Zo zijn er aanpassingen geweest aan de riolering, hebben buurtbewoners samen met de gemeente hard gewerkt aan de wijk Bolschermorsch en is de natuurlijke Doorbraak aangelegd. Vooral de Doorbraak, een nieuwe beek die water van het hoger gelegen Noordoost Twente 'stroomafwaarts' naar het lager gelegen Zuidwest Twente voert, is van cruciaal belang voor de zekerheid van droge voeten; de ultieme combi van een natuur- en een cultuurlandschap.

Wateractiviteiten

De gemeente Almelo, Landschap Overijssel en het waterschap Vechtstromen hielden zaterdag excursies in en om het dorp. Er warenkinderactiviteiten, fietstochten en natuurexcursies.