Afbeelding
Foto:

Jongerenraad moet 'echte' raad adviseren

Almelo - Hoog verheven boven het stadse gewoel, op de negentiende etage van het Stadhuis kwamen de kandidaten bij elkaar om een start te maken met de Jongerenraad in Almelo.

Er hebben zich tien personen opgegeven om zitting te nemen in deze Jongerenraad die gevraagd en ongevraagd advies commentaar mag en moet leveren aan de door het stemgerechtigde volk van Almelo gekozen gemeenteraad. Het deel uitmaken van de Jongerenraad is puur vrijwilligerswerk. De leden krijgen er niets voor betaald. In de volgende vergadering wordt de voorzitter en de secretaris gekozen en dan kunnen de jongeren aan de slag.Als het goed is moeten de 'echte' raad open oor en oog hebben voor wat de jongeren te berde brengen, al was het maar omdat het de ambitie van de gemeenteraad is een levendige stad is voor oud én (meer dan nu) voor jong.