Afbeelding
Foto:

Veel puin in stadscentrum; op weg naar nieuwe binnenstad

Almelo – De nieuwe binnenstad van Almelo krijgt gestaag vorm. De eerste voorzichtige contouren van wat de nieuwe city gaat worden tekenen zich af.

Wie mooi wil worden moet eerst pijn lijden. Van de bebouwing aan de westkant van het Centrumplein resteren nog slechts enkele betonnen geraamtes, beter gezegd enkele muren. En verder veel puin. Het zijn de overblijfselen van wat ooit de prestigieuze Kloosterhofflat was, die vele decennia dit deel van de gravenstad markeerde. De panden van de ambitieuze maar nooit volledig aan zijn doel beantwoordende Versland-formule (later onder meer de VVV, Scheer&Foppen en wat horeca) zijn ook al professioneel tegen de vlakte gewerkt door de Rijssense Gebouwen Sloperij. Dit geldt eveneens voor het curieuze optrekje van de McDonalds dat ter hoogte van de Passage (de Almelose koopgoot) richting de Koornmarkt midden op het Centrumplein stond en zorgde voor een bonkige en onnatuurlijke scheiding van Marktplein en Waagplein.

Gestripte vleugel

Een gestripte vleugel van de gewezen Kloosterhofflat, in eigendom van de woningcorporatie Beter Wonen, krijgt en tweede leven; er zullen nieuwe appartementen in worden gemaakt. Ook vindt te gelegener tijd nieuwbouw plaats in opdracht van datzelfde Beter Wonen, dat eerder al het pand van V&D liet verspijkeren tot aantrekkelijke (want populaire) binnenstedelijke huurappartementen.

Terugkeer van water

En verder is het de bedoeling dat het water terugkeert op de plek van de historische haven, al weet niemand nog hoe veel en hoe diep en hoe groot, maar wél vanaf de braakliggende grond waar tot voor heel kort het (nu grotendeels afgebroken) winkelcomplex Havenpassage stond, dat (ook) nimmer uit de verf kwam.