Afbeelding
Foto:

Vastenactie in Almelo

ALMELO - De besturen van de St Jorisparochie in Almelo en de H. Pancratiusparochie in Tubbergen en omstreken hebben gezamenlijk (dat zijn elf geloofsgemeenschappen) gekozen voor een eigen doel voor de Vastenactie.

Het gaat om het project 'Help de dokter helpen!' van de Stichting Matamba. Deze stichting ondersteunt al een aantal jaren de arme bevolking in het afgelegen gebied in en rond Matamba in Tanzania. Met de opbrengst van de activiteiten die in de vastenperiode plaatsvinden wordt de moeder- en kindzorg verbeterd, komt er een registratiesysteem in het Health Centre en wordt de oogzorg uitgebreid. De scholen en kerken in beide parochies van Almelo en Tubbergen organiseren sponsorlopen, collectes en andere activiteiten.
Met de opbrengst van de Vastenactie gaat de stichting zorgen dat de doctoren en de verpleegkundigen in het Health Centre in Matamba hun werk beter kunnen doen. Er zal woden voorzien in een Verrichtingscentrum voor keizersnede en kleine chirurgische ingrepen.

Hulp voor zwangeren
Zwangere vrouwen met complicaties moeten nu, soms op het laatste moment, naar een groter ziekenhuis verwezen worden. De afstanden zijn enorm waardoor er onderweg van alles mis kan gaan. In het Health Centre komt een verrichtingscentrum waar gecompliceerde bevallingen begeleid worden en keizersneden kunnen worden uitgevoerd. Het centrum biedt de dokter en de verpleegkundigen ook de mogelijkheid om kleine chirurgische handelingen uit te voeren.
Verder is de bedoeling een registratiesysteem aan te leggen en daardoor de zorg voor de patiënten verbeteren.

Brillenproject
Ook staat een brillenproject op stapel. Door slechte voeding, slechte hygiënische omstandigheden, felle zon en harde wind zijn er veel volwassenen en kinderen met oogproblemen. In 2015 is de stichting gestart met een brillenproject. In Nederland zamelen we brillen in. Deze worden door vrijwilligers schoongemaakt, doorgemeten en geregistreerd. Een Nederlandse opticien gaat mee naar Matamba en doet oogmetingen samen met een lokale verpleegkundige. Bij de patiënt met oogproblemen zoeken we passende brillen. Patiënten waar geen goede bril voor beschikbaar is, krijgen een oud-montuur met glazen die in Nederland worden geslepen.