Afbeelding
Foto:

Elhorst-Vloedbelt groen voor installatie mestverwerking

Zenderen/Almelo - De bouw van een mestverwerkingsfabriek op de (voormalige) stortplaats Elhorst-Vloedbelt in Zenderen kan beginnen nu de rechtbank alle ingediende bezwaarschriften ongegrond heeft verklaard. De provincie Overijssel (omgevingsvergunning) en het waterschap Vechtstromen (watervergunning) hebben het afvalverwerkingsbedrijf (grondstoffenbedrijf) Twence naar het oordeel van de rechter terecht vergunningen verstrekt. Dit betekent dat de bouw aan de Almelose kant van Zenderen medio dit jaar kan beginnen, waarna de installatie in de eerste helft van volgend jaar in gebruik zou kunnen worden genomen.

Een gezondheidsonderzoek van de GGD toonde eerder al aan dat omwonenden zich geen zorgen zouden hoeven te maken. De activiteiten zouden geen negatieve effecten hebben op het welzijn van mens en dier, waarvoor in bezwaarschriften werd gevreesd.
De installatie in Zenderen gaat circa 250.000 kuub mest per jaar verwerken. De agrarisch standsorganisatieS, van meet af aan pleitbezorgers van de bouw, zijn opgetogen, want veehouders kunnen straks voldoen aan hun mestverwerkingsverplichting. Daarnaast is het volgens Twence 'een mooie stap in verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw'.
Uit de mest produceert Twence 'groen gas' aan het regionale aardgasnet. De mineralen en organische stoffen zullen worden toegepast in de landbouw een verrijking van de bodem zijn. De stikstof dient als grondstof in de afvalenergiecentrale van Twence op de Boeldershoek te Hengelo.