Afbeelding
Foto:

Crematorium in Almelo
tijdens renovatie open

Het crematorium in Almelo ondergaat een grote renovatie. Het gebouw aan de Willem de Clercqstraat wordt gemoderniseerd en krijgt tegelijkertijd ook een aantal functionele verbeteringen. De renovatie vindt in twee fases plaats en zal vijf maanden in beslag nemen. Tijdens deze periode blijft het crematorium geopend, maar moeten nabestaanden wel rekening houden met een aantal aanpassingen en/of beperkingen bij plechtigheden.

'Uiteraard proberen wij de overlast voor nabestaanden en hun gasten tot een minimum te beperken', aldus directeur Molema van Crematoria Twente. 'De renovatie is echter nodig om goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de uitvaartwereld en de behoeften van mensen.'
Zo stijgt de voorkeur voor cremeren en hebben mensen steeds meer behoefte aan persoonlijke invulling. Verder blijkt dat mensen in Twente het op prijs stellen als de diensten van het crematorium in de nabije omgeving worden aangeboden en is er steeds meer een groeiende vraag naar meer kleinschaligheid. Molema: 'Daarom moderniseren we de locaties in Enschede en Almelo. Verder gaan we twee nieuwe crematoria bouwen in Oldenzaal en Borne.'
Tijdens de renovatiewerkzaamheden in de eerste fase is de huidige wachtruimte voor medewerkers van uitvaartondernemingen tijdelijk als familiekamer ingericht. Molema: 'Nabestaanden moeten er dan wel rekening mee houden dat deze ruimte niet al te groot is en slechts geschikt is voor maximaal tien personen. Mochten er meer dan tien familieleden aanwezig zijn, willen we dat graag vooraf weten, zodat we andere maatregelen kunnen nemen. Nabestaanden krijgen de mogelijkheid om respectvol en naar eigen wens afscheid van hun dierbare te nemen. Het uitgangspunt is dan ook dat nabestaanden en hun gasten zo min mogelijk overlast ervaren tijdens deze renovatie.'