Afbeelding
Foto:

Drie bouwkavels onverkoopbaar aan de Sniederhof

Almelo - Wegens onverkoopbaarheid van drie woningbouwkavels aan de Sniederhof wilde het bouwbedrijf Steggink uit Reutum er kavels van maken voor zes woningen van het type twee onder één kap. Er werden vijf zienswijzen tegen deze beoogde wijziging van het bestemmingsplan ingediend, wat voor de gemeente Almelo reden was om deels mee te gaan met de wens van Steggink door 'slechts' vier huizen toe te staan.

Steggink heeft samen met Groothuis Bouw het plan Sniederhof te Almelo ontwikkeld. Het grootste deel is inmiddels verrezen. De overschietende drie kavels voor vrijstaande woningen blijken al tien jaar onverkoopbaar te zijn. Mede op voorspraak van raadsleden is tijdens een hoorzitting voor de bezwaarmakers de bouw van zes huizen een aantasting genoemd van de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied. Ook zou er overlast ontstaan vanwege verkeer en parkeer.
De gemeenteraad stemt in met de bouw van vier huizen. De provincie heeft te kennen geven dat het ontwerpbestemmingsplan geen aanleiding geeft om van die kant bezwaar te maken.