Afbeelding
Foto:

Gemeente Almelo legt bedrag driekwart miljoen toe

Almelo – De gemeente Almelo heeft gedurende acht jaar bijna tien miljoen euro geïnvesteerd in het opknappen van de Stationsomgeving, waarbij de gemeente opdraaide voor driekwart miljoen. Het meeste geld kwam uit de provinciale stimuleringsfondsen

Aanleiding en grondslag van de herinrichting van de openbare ruimte waren een aantal binnenstedelijke projecten in de omgeving van Almelo-Centraal, zoals de parkeervoorziening bij de nieuwbouw van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Dimence, de bouw van een nieuwe onderdoorgang van het station, een parkeergarage en fietsenstallingen, de aanleg van een deel van de fietssnelweg F35 en de herinrichting van de pleinen aan weerszijden van het station.
Vanwege een aantal tegenvallers is er een tekort ontstaan op het project. De raad is bij de bestuursrapportage 2016 geïnformeerd over een verwacht nadeel. De hogere lasten worden met name verklaard door de langere uitvoeringsduur, de hogere verwervingskosten voor de parkeergarage Javapark, een onvoorziene bodemverontreiniging van de garage Javapark en aanvullende eisen van de Brandweer en Prorail plus een nieuwe deklaag voor de fietsbrug.
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de noodzaak 750.000 euro bij te storten en ging daarmee akkoord. Het enige alternatief zou zijn het project 'open' te laten, maar dat zou in wezen niks veranderen aan het tekort noch aan de hoogte. 'Gezien de beperkte onzekerheid over de hoogte van de subsidie heeft het langer openhouden van het project geen meerwaarde', aldus het college van burgemeester en wethouders. De beoordeling van een aanvullend subsidieverzoek bij de provincie is weliswaar nog in procedure, maar ambtelijk contact hierover heeft uitgewezen dat de gemeente in principe uit mag gaan van een minimale directe projectsubsidie van 90.000 euro.
Onlangs kwam gedeputeerde Van Haaf, die in het Overijsselse provinciehuis over binnenstedelijke vernieuwing gaat, naar Almelo om mét centrumwethouder Van Wijk een ceremoniële handeling te verrichten en het glas te heffen op de voltooiing van weer een deel van de Binnenstad van de Toekomst in de Heerlijckheid Almelo, met uitzicht op meer want Almelo werkt voort aan de stad.