Afbeelding
Foto: Petra Koenderink

Bussemaker: 'Met onderwijs verruwing maatschappij te lijf'

Almelo – In de jaarlijkse Herman Höften-lezing van de PvdA in Almelo hield minister Bussemaker deze week een hartstochtelijk pleidooi voor de school als de kraamkamer van emancipatie en gelijkwaardigheid. Nu de economische crisis op zijn retour is dient zich volgens de bewindsvrouw de crisis aan van de ongelijk verdeelde kansen.

'We leven in een prachtig land', aldus Bussemaker. 'De economie trekt weer aan, de werkloosheid neemt af. Er zijn redenen genoeg om optimistisch te zijn. Maar toch – zeg ik u eerlijk – is dat niet het overheersende gevoel waarmee ik hier voor u sta. Daarvoor is onze toekomst te onzeker. Is de manier waarop we in dit land met elkaar omgaan te ruw en te rechts. Zijn de kansen om verder te komen in het leven te ongelijk en zijn de scheidslijnen in ons kleine land te diep geworden. De volgende crisis waarvoor we staan, is er een van ongelijk verdeelde kansen, van verdeeldheid, en van sociale scheidslijnen.'
De 56-jarige Bussemaker, thans minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, heeft al een lange carrière achter de rug, verdeeld over tal van banen in onderwijsinstituties en het politieke metier.
In haar lezing refereerde de minister aan de socioloog én hoogleraar Frederik van Heek, die geboortig in Twente. Van Heek stamt uit het bekende textielbaronnengeslacht en kwam in 1907 in Enschede ter wereld. In zijn perceptie dienen niet afkomst of milieu de sociale positie te bepalen, maar opleiding, vakmanschap en kennis – onderwijs om het talent in elk kind te ontdekken, te exploreren en tot wasdom te brengen – onderwijs in de traditie dus van Theo Thijssen en Jan Ligthart.
De jaarlijkse Herman Höften-lezing houdt de herinnering in leven aan de Almelose 'sociaaldemocraat van de straat', een verzetsman (betrokken bij de grootste bankroof ooit) die plaatselijk politiek actief werd voor de heffe des volks. Bussemaker onderstreepte dus de rol van goed onderwijs bij het bieden van kansen en mogelijkheden.