Afbeelding
Foto: Steef Alblas

Voor wijkcentra nadert uur van de waarheid

Voor veel wijkaccommodaties wordt 2016 het jaar van erop of eronder, de deuren sluiten of toch nog een toekomst. In opdracht van de gemeente is inmiddels een quickscan verricht naar de activiteiten en de bezettingsgraad van de wijkgebouwen op grond waarvan het komende jaar maatwerkplannen worden opgesteld.

Uitgangspunt hierbij is dat de gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is in principe per 1 januari 2018 gesloten worden, tenzij de komende maanden blijkt dat een of meerdere accommodaties toch in stand moeten blijven. 2017 is een overgangsjaar waarin gebruikers de gelegenheid hebben een alternatief te realiseren voor hun activiteiten. In totaal heeft Almelo 9 wijkcentra, waaronder De Driehoek, Möll'nwiek, De Schöppe, Goossenmaat, De Schelf, MFA Eninver en MFA 't Dok. De Trefhoek en 't Aahoes in Aadorp zijn geen eigendom van de gemeente en nemen daardoor een andere positie in binnen de plannen die de komende maanden uitgewerkt worden, maar ook zij maken deel uit van een mogelijke afbouw van subsidies. Wijkcentra zijn ooit opgericht als laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk voor alle buurtbewoners, aldus de gemeente, maar in de loop van de jaren zijn zij meer en meer onderdak gaan bieden aan niet welzijn gerelateerde activiteiten. Uit de quickscan is gebleken dat bijvoorbeeld veel ruimten worden verhuurd aan medische organisaties, koren, muziekverenigingen, de Zonnebloem, pluimvee- en konijnenfokverenigingen en tafeltennisverenigingen. 'Het lijkt erop dat sommige wijkaccommodaties in relatie tot hun oorspronkelijke functie een soort van bedrijfs- of organisatieverzamelgebouw zijn', luidt één van de conclusies. Bovendien vinden er vooral activiteiten plaats, zoals kaarten en biljarten, die weliswaar onder de noemer 'ontmoeting' kunnen vallen, maar de vraag is of deze door de gemeente gefaciliteerd moeten worden. Aanleiding om de toekomst van wijkcentra onder de loep te nemen is de Perspectiefnota 2016, waarin is vastgelegd dat bezuinigd zal worden op het vlak van gemeentelijk vastgoed waaronder de wijkaccommodaties.