Afbeelding
Foto: Petra Koenderink

Niet alle afval in rolcontainers

Tijdens een gezellig feestje op het schoolplein basisschool de Twijn aan de Hedeveld in het Sluitersveld overhandigde wethouder Javier Cornelissen vorige week maandagmiddag persoonlijk een aantal afvalcontainers waarmee de school als eerste in Almelo plastic, metaal en drankenkartons (PMD) afzonderlijk gaat inzamelen. Cornelissen reikte eveneens een stapel Donald Ducks uit.

'In dit nummer laat Donald Duck zien hoe je afval kunt scheiden', aldus de bestuurder. Leerlingen en leerkrachten van de Brede Buurt School Sluitersveld zijn klaar om hun afval gescheiden in te zamelen. 'Vooral de kartonnen drinkpakjes zijn een ware plaag', zegt directeur Bep Landhuis desgevraagd. Een extra duwtje in de rug is dat school een vergoeding van 2,50 euro ontvangt voor elke container PMD. Als tegenprestatie gaat de school de directe omgeving vrij houden van zwerfafval. Als bij onaangekondigde bezoeken blijkt dat ook dit is gelukt wordt het bedrag zelfs verdubbeld. Tot dusver moest de school betalen voor het afvoeren van afval en nu krijgt zij geld voor elke volle container van 240 liter. In tegenstelling tot particuliere huishoudens die over meerdere containers voor hun afval beschikken wordt alle rotzooi bij scholen, verenigingen en wijkcentra tot dusver in een grote bak gegooid vaak een rolcontainer. Met de PMD container moet dit een halt worden toegeroepen. Tot dusver hebben 8 scholen en verenigingen zich gemeld om deel te nemen aan dit project. 'We verwachten dat de komende weken de belangstelling zal toenemen'. Het beloningssysteem is onderdeel van een project voor een betere afvalinzameling en het voorkomen van zwerfafval op initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, stichting Natuur & Milieu en de stichting Afvalfonds Verpakkingen. De gemeente Almelo neemt hieraan deel. Geïnteresseerde partijen kunnen een mail sturen naar j.oz@almelo.nl.