Afbeelding
Foto: Richard Thannhauser

De Klup Twente start
opleiding voor Talent
Assistent Vrijwilliger

Stichting De Klup Twente begint nog dit voorjaar met een voor Nederland uniek dagprogramma annex trainingstraject voor mensen met een beperking. Onder de noemer van Talent Assistent Vrijwilliger (TAV) is een programma opgesteld waarin deze mensen klaargestoomd worden een actieve rol te gaan spelen bij een organisatie, club of vereniging in de eigen omgeving.

De vorming tot TAV bestaat uit een aantal stappen en voor degene die er na afloop niet in slagen elders te worden ingezet biedt De Klup Twente een dagprogramma aan. De bijzondere methode van Talent Assistent Vrijwilliger is ontwikkeld door directeur/bestuurder Jan Anema van De Klup Twente. 'We maken met dit splinternieuwe dagprogramma het vrijwilligerswerk voor onze eigen doelgroep maar ook voor betrokken organisaties toegankelijk', licht Anema toe. 'Vrijwilligers helpen nu gehandicapten, maar wij draaien het met TAV om en waardoor mensen met een beperking kansen krijgen in het vrijwilligerswerk.'

Het is voor het eerst dat De Klup Twente ook overdag een aanbod heeft voor de eigen doelgroep. De training is vooralsnog ondergebracht in het Meester Siebelinkhuis aan de Berlagelaan maar uitbreiding naar wijken van Almelo en omliggende plaatsen is niet uitgesloten. TAV is bestemd voor alle volwassenen die de nieuwe OMD1 (maatschappelijke ondersteuning) indicatie hebben of krijgen.

Nog voor de zomer van dit jaar krijgen veel mensen met een beperking een nieuwe indicatie voor zorg en ondersteuning. Voor gemeenten kan de TAV een fikse besparing opleveren aangezien deze meer dan de helft goedkoper is dan andere vormen van dagbesteding. Het nieuwe project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Almelose bedrijfsleven en de fondsen NSGK, Oranje Fonds, Kansfonds en de Stichting tot bevordering van sociaal pedagogische zorg (SPZ). Info bij Jan Anema tel. 06-51298425.