Gesprekken tussen ruziemakende buren vinden onder leiding van Buurtbemiddeling plaats op neutraal terrein, zoals in een wijkcentrum.
Gesprekken tussen ruziemakende buren vinden onder leiding van Buurtbemiddeling plaats op neutraal terrein, zoals in een wijkcentrum. (Foto: )

Buurtbemiddeling verwacht meer ruzies

'Doel is om de partijen aan tafel te krijgen voor gesprek'

Meer informatie staat op de website www.problemenmetjeburen.nl. Direct contact opnemen met Buurtbemiddeling Almelo is ook mogelijk. Dat kan door te bellen met 06-484 591 12 of een e-mail te sturen naar info@buurtbemiddelingalmelo.nl.

Meer informatie

door de redactie

Groot succes

Het succespercentage is indrukwekkend: 70 procent van de ruzies is na Buurtbemiddeling opgelost. In de coronatijd was het niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Bemiddelaar Diny: ''Wat echt moest hebben we telefonisch gedaan. Maar elkaar in de ogen kijken en de situatie zelf zien is toch wel veel effectiever.’’

Na een relatief rustige periode door corona verwacht Buurtbemiddeling de komende weken meer werk. ''Mensen waren wekenlang onder de indruk van het virus, nu komen de ergernissen weer los'', zegt coördinator Ingrid Kok van Buurtbemiddeling, onderdeel van welzijnsorganisatie Avedan.

Almelo - Almelo is zeker niet de enige plek waar de irritaties langzaam weer oplopen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) hield een landelijke enquête onder gemeenten, woningbouwcorporaties en hulpverleners: 60 procent van hen verwacht een toename van overlastmeldingen.

Bemiddelaar Diny van Buurtbemiddeling in Almelo deelt die verwachting. ''Als het bijvoorbeeld om overlast door blaffende honden gaat, was het in de afgelopen periode rustig omdat het baasje thuis was, eerst door corona en later door vakantie, maar nu begint het weer. En omdat we elkaar weer mogen ontmoeten zijn er ook weer tuinfeestjes, barbecues en harde muziek buiten. Als die ergernissen zich opstapelen, kan de bom barsten.''

Ook de verbouwingsdrift die tijdens corona ontstond, kan tot irritatie tussen buren leiden. ''Als je moet werken is het niet zo erg, maar als je nu vakantie hebt en je wilt uitslapen, kan ’s morgens vroeg klussen gaan irriteren.''

Verstoorde relatie

Buurbemiddeling heeft twaalf vrijwillige buurtbemiddelaars. Zij krijgen een uitgebreide training voor ze aan de slag kunnen. Ze komen in actie voor verschillende klachten, maar geluidsoverlast, onenigheid over de erfscheiding, pesten en treiteren en een verstoorde relatie komen het meest voor. ''Normaal hebben wij het heel druk in april, mei en juni, als het weer mooi weer wordt. Maar door corona leek het wel of iedereen zich inhield. Nu het wat losser wordt, lijkt het wel of mensen hun ergernissen hebben opgespaard en er nu mee komen'', legt coördinator Ingrid Kok van Avedan uit.

Buurtbemiddeling (een initiatief van de gemeente Almelo, de politie, Stichting St Joseph Almelo, Beter Wonen en Avedan) krijgt meldingen van burgers zelf, maar ook via de wijkagenten, de gemeente en de woningbouwverenigingen. Na de melding houdt de coördinator een intake en zet de melding uit naar twee bemiddelaars, zij maken de afspraak voor een huisbezoek. De buur waarover de klacht gaat weet daar eerst nog niks van. ''We hebben eerst een gesprek met de melder. Vaak blijkt het helemaal niet over het ene incident te gaan waarmee ze zich hebben gemeld, maar zit er een heel verhaal achter. Het kan al enorm opluchten om gehoord te worden en stoom af te blazen. Daarna gaan we naar buur B, en laten ook hem of haar vertellen wat er aan de hand is. We zijn onpartijdig.''

Neutraal terrein

Het doel is om de twee partijen aan tafel te krijgen voor een gesprek waarbij twee buurtbemiddelaars aanwezig zijn. ''Op neutraal terrein, bijvoorbeeld in een wijkcentrum. Heel vaak is de lucht daarna geklaard. Zijn er onderliggende problemen, dan kunnen we eventueel ook doorverwijzen naar de wijkcoach.''

'Nu het wat losser wordt, lijkt het wel of mensen erger- nissen hebben opgespaard'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden