De eerste architectonische plannen worden besproken. (Foto: MMWA)
De eerste architectonische plannen worden besproken. (Foto: MMWA) (Foto: )

Woonproject Hof van Heden ‘loopt’

'En route verlies je ook leden. We hebben nu wel een harde kern.'

door Hans Assink

Vijftien betaalbare en duurzame koopwoningen op Almelo Noord Oost met een gemeenschappelijke tuin en liefst ook een gemeenschappelijke ruimte. Dat is de intentie van het woonproject Hof van Heden Almelo. Zes leden zijn er nu en zij houden op maandag 17 augustus een informatieavond. Gemeente en rijk staan achter de plannen. Marian Veugelers verwacht dat ze er eind 2022, begin 2023 kan gaan wonen.

Almelo – Marian Veugelers is één van de zes leden die het woonproject Hof van Heden Almelo telt. De eerste plannen stammen uit 2015. “Mijn voorgangers hebben toen een vereniging opgericht, de vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen in Almelo, kortweg MMWA. Ik ben in 2015 lid geworden. In heel Nederland zie je dit soort projecten. Eigenlijk is het al een trend’’, zegt Veugelers, die al bijna vijftig jaar in Almelo woont.

Maar de toekomstdroom is wonen in het Hof van Heden Almelo. Wonen op een plek waar men oog heeft voor elkaar en voor de natuur. Met behoud van privacy toch gemeenschappelijk wonen, is de grondgedachte. ‘Noaberschap’ speelt een belangrijke rol. Veugelers: “Ieder heeft zijn eigen huis en zijn eigen voordeur, maar omzien naar elkaar en een oogje in het zeil houden naar elkaar toe past ook in het concept. Een gemeenschappelijke tuin en het liefst ook een gemeenschappelijke ruimte hoort erbij. Ik hoop er op die manier oud te worden. Maar het is wel de bedoeling dat er bewoners van alle leeftijden zijn.’’

De club heeft nu zes leden en dat moet uitgebreid worden naar vijftien om de volgende fase van het project in te kunnen gaan. Daartoe wordt er elke maand een informatieavond gehouden bij een van de leden. De eerste is op maandag 17 augustus, de tweede op dinsdag 15 september. De zoektocht naar een geschikte locatie is inmiddels afgerond, maar meer dan de aanduiding ‘Noord Oost’ zit er voorlopig niet in. “We hebben meerdere locaties verkend en je kunt niet zeggen dat het eenvoudig is’’, zegt Veugelers. “We hebben er alle vertrouwen in dat het nu wel gaat lukken. We zijn in overleg met de gemeente. De fase is nu dat er een globaal stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp is voor een plek in Noord Oost die voldoet aan de voorwaarden van de gemeente en waarbij rekening wordt gehouden met de bebouwing die er al is. Het ligt nu bij de gemeente. Zij moeten groen licht geven om het haalbaarheidsonderzoek te continueren.’’

Het Rijk heeft subsidie verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek. Veugelers: “In een workshop met de architect hebben we onlangs gekozen voor het meeste favoriete globale stedenbouwkundige en architectonische ontwerp. Deze ligt inmiddels ter beoordeling bij de gemeente, die ons project omarmt.’’

Belangstellenden kunnen zich melden via: www.hofvanhedenalmelo.nl. De informatieavonden zijn kleinschalig en informeel. “Het gaat allemaal met kleine stapjes’’, zegt Veugelers. “Dat is ook gebruikelijk bij dit soort projecten.''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden