Links Marinus Trommel, rechts Tom Comman, Debby Derks en Annelies Derks in het Noaberhoes. (Foto: Van Gaalen Media)
Links Marinus Trommel, rechts Tom Comman, Debby Derks en Annelies Derks in het Noaberhoes. (Foto: Van Gaalen Media) (Foto: Van Gaalen Media)

'We barsten van de ideeën'

'Het is bedoeling dat het laagdrempeliger wordt'

door Jolien van Gaalen / Van Gaalen Media

Het Noaberhoes aan de Gors 2 in Almelo wil gaan voor laagdrempeligheid, ook in deze tijd. “Onze doelstelling is iets voor de wijk te betekenen door onder meer ontmoeting en samenhang in de buurt te bevorderen”, vertelt bestuurslid Marinus Trommel. “Nu is het soms best een drempel om hier naar binnen te lopen en kopje koffie te drinken. Dat komt doordat we op dit moment onvoldoende aan onze doelstelling toekomen. De financiële overleving van het project dreigt te veel op de voorgrond te komen. Er is momenteel geen animo voor de verhuur van ruimtes, we kunnen niet concurreren met de bestaande wijkruimtes die subsidie van de gemeente krijgen. Om dat te veranderen gaan we stappen zetten.”

ALMELO – Het Noaberhoes is tot begin juni dicht geweest. “In mijn beleving was het even verdwenen. Voor mij was dat ook wel goed, want ik kon even tot rust komen, want het is heel druk geweest”, zegt technisch beheerder Tom Comman. “Maar het is ook vervelend, want je zat in een bepaalde flow en die is er dan uit.” Marinus: “In de tussentijd hebben we nog wel geprobeerd om dingen te doen voor de wijk. Zo zijn basisscholen benaderd met de vraag of zij gebruik wilden van de ruimte, maar daar is niet op gereageerd. Daarnaast wilden we thuiswerkers de gelegenheid bieden om hier in alle rust te werken. Helaas mocht dat niet.” In die periode hebben de medewerkers niet veel kunnen doen. “Onze vrijwilligers hebben dit als een nare periode ervaren, want zij hebben er ook iets aan en maken deel uit van onze doelgroep. Ze vinden het fijn om hier actief te zijn.”

De maatregelen hadden een grote impact op het Noaberhoes. “We konden geen activiteiten meer organiseren, waardoor we inkomsten zijn misgelopen”, aldus beheerder Annelies Derks. “Het verbod kwam net in die tijd dat het erg druk werd met allerlei activiteiten. We hadden veel boekingen voor verjaardagen en andere feestjes. Op het moment dat het weer mocht heerste er wel een juichstemming.” Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe tuin en het terras. “Als dat eenmaal klaar is, trekt dat denk ik meer mensen.” Daarnaast is er het Repair Café. Tom: “Toen we daar net mee waren begonnen, moesten we de deuren sluiten. In september willen we hier weer mee opstarten. Daarnaast is het bedoeling om om thema-avonden te organiseren over onderwerpen waar in de buurt animo voor is.”

Het Noaberhoes bestaat nu ruim een jaar. “Op dit moment zijn we eigenlijk nog in opbouw, voor deze pilot hebben we drie jaar de tijd nodig”, laat Marinus weten. “Ons doel is om zelfvoorzienend te worden en dat is nog steeds zo. Maar nu lopen de vaste lasten gewoon door, zonder dat er voldoende inkomsten binnenkomen. De rijksoverheid heeft financiële maatregelen getroffen voor buurthuizen, maar daar komen wij niet voor in aanmerking, omdat de omzet niet hoog genoeg is. Met het bedrag van 4000 euro hadden we onkosten kunnen dekken. Zolang de coronacrisis duurt hoeven we geen huur te betalen aan Beter Wonen. Naderhand wordt dan gekeken hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. De directeur ziet het belang van dit buurthuis wel in en wil zich daarvoor inzetten.”

Onlangs is er een gesprek geweest met Frank Droste van het Kulturhus in Borne. “Hij biedt ondersteuning aan bewonersinitiatieven en kan ons adviseren”, zegt Tom. “Frank gaf aan het eigenlijk idioot is dat wij moeten vechten om rond te kunnen komen. Aan onze doelstelling komen we daardoor nauwelijks toe. Want verjaardagsfeestjes zijn niet ons doel, maar onderdeel van het verdienmodel. Wij willen meer doen dan dat. Het zou mooi zijn als er een samenwerking ontstaat tussen Beter Wonen, het Wijkteam Windmolenbroek van de gemeente, Avedan en het Noaberhoes. Wij kunnen bijvoorbeeld voor de woningcorporatie monitoren in de wijk of klusjes doen zoals onderhoud van tuinen. Met het wijkteam Windmolenbroek zijn al goede contacten. Er staat een bijeenkomst op de planning waarvoor Beter Wonen, Avedan en de gemeente zijn uitgenodigd. Frank gaat daarbij een presentatie geven. Het is bedoeling dat het laagdrempeliger wordt. Dus als mensen hier bijvoorbeeld een cursus willen geven, stellen wij gratis de ruimte en koffie beschikbaar. Als het een betaalde cursus is de helft van de opbrengst voor de cursusleider en de andere helft voor het Noaberhoes. Zo wordt de drempel lager. Het zou mooi zijn als dit uiteindelijk een win-winsituatie wordt voor iedereen.” Stichting Duurzaam Almelo, waar Marinus ook deel van uitmaakt, heeft inmiddels al de samenwerking gezocht. “We willen op buurt- en wijkniveau gaan praten met bewoners over de energietransitie, klimaatbeleid, vergroening enzovoort. ”

Het buurthuis werkt samen met de bibliotheek: boeken kunnen hier worden opgehaald en weer worden ingeleverd. “Deze moeten dan via de website aangevraagd worden en dat is voor sommige ouderen nog lastig. Misschien wordt er meer gebruikt van gemaakt als we hen in een cursus uitleggen hoe dit werkt.” Annelies: “Tevens hebben we plannen voor activiteiten voor kinderen, zoals waterspelen bij mooi weer of een kinderdisco voor de jeugd tot 12 jaar. Tot slot zijn er plannen voor een klussendienst, een kookgroep en het opzetten van een vervoersdienst zodat mensen er even uit kunnen om te voorkomen dat mensen vereenzamen. Maar het is ook voor praktische ritjes zoals naar het ziekenhuis. Dus we barsten in ieder geval van de ideeën.”

“Het draait hier om activiteiten”, vertelt Tom. “Maar dit is ook een soort café waar iedereen welkom is en waar mensen een praatje kunnen maken. Momenteel hebben we 22 vrijwilligers als gastvrouw en gastheer. Als we nog meer vrijwilligers krijgen, kunnen we ook ’s avonds en het hele weekend open zijn.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden