Dermatoloog Martijn Meijs ziet dat de huisartsenzorg verandert.
Dermatoloog Martijn Meijs ziet dat de huisartsenzorg verandert. (Foto: )

Snelle vernieuwing huisartsenzorg

door de redactie

'Patiënten angstig naar ziekenhuis
te komen'

zorg efficiënter regelen

PhiZi is een voorbeeld van zorgvernieuwing waarbij Federatie Eerstelijnzorg Almelo (FEA) zich samen met zorgverzekeraar Menzis inzet om de zorg efficiënter te regelen, dichter bij huis te brengen, beter toegankelijk te maken en kosten te besparen. FEA werkt nauw samen met zorgaanbieders in Almelo en omstreken. Andere voorbeelden van zorgvernieuwing zijn onder andere Eye-opener, OSAsense en het Wondexpertisecentrum.

De vernieuwing in de huisartsenzorg zit in een stroomversnelling. Onder de noemer PhiZi komen specialisten uit het ziekenhuis naar de huisarts toe, waardoor de patiënten de gang naar het ziekenhuis niet meer hoeven te maken. Volgens dermatoloog Martijn Meijs is er sprake van een versterking van elkaars kwaliteiten. Bovendien nemen de wachtlijsten in het ziekenhuis af.

Almelo - Dermatoloog Martijn Meijs, verbonden aan PhiZi, ziet dat de afgelopen weken steeds meer huisartsen de mogelijkheden van PhiZi toepassen.
Zeker in deze huidige tijd, waar voor velen een bezoek aan het ziekenhuis niet mogelijk was door de beperkende maatregelen, is het aantal consulten boven verwachting gestegen. Meijs: "Patiënten zijn angstig geworden om naar het ziekenhuis te komen, maar willen wel door de medisch specialist worden geholpen. Daarom is het goed dat PhiZi samen met de huisarts specialistische zorg kan verlenen. Naast het verlenen van medische zorg leren huisarts en specialist van elkaar door deze intensieve samenwerking. Wij zien dit echt als een versterking van elkaars kwaliteiten."

Onder de naam PhiZi verrichten medisch specialisten, zoals dermatologen, kleine chirurgische ingrepen in de huisartsenpraktijk (eerstelijns) in plaats van in het ziekenhuis (tweedelijns). Met deze handelwijze is de gang van een patiënt naar het ziekenhuis onnodig. De specialist komt immers naar de patiënt toe en verricht op locatie bij een aantal huisartsenpraktijken in de regio Almelo en omstreken de medische ingreep. Geen wachtlijsten in het ziekenhuis en bovendien een besparing van het eigen risico voor de betrokkene als positief gevolg.

De landelijke inzet ‘De juiste zorg op de juiste plek’ om gerichte medische zorg te verrichten werpt nu na een paar jaar zijn vruchten af, stelt Meijs. "De afgelopen weken is een aanzienlijke toename te zien van het aantal consulten, waarvoor PhiZi wordt ingeschakeld. Het gaat dan met name om huidgerelateerde afwijkingen die geopereerd moeten worden.''

De werkwijze van PhiZi verloopt via een speciale app.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden