Demi Blaauw en Dylan Winselaar hebben met hun inzet de groep eenzame jongeren een gezicht gegeven
Demi Blaauw en Dylan Winselaar hebben met hun inzet de groep eenzame jongeren een gezicht gegeven (Foto: )

Never2bealone tegen eenzaamheid

ALMELO - De stichting Never2bealone heeft zich ondertussen nadrukkelijker op de kaart gezet. Ze is ontstaan vanuit de noodkreet van de Almelose, Demi Blaauw, die in de publiciteit trad met haar gevoelens van eenzaamheid. Ze trok de aandacht van een heel breed publiek. Via verschillende kranten, Hart van Nederland en onlangs het tijdschrift Linda gaf Demi aan hoe eenzaamheid haar leven bepaalde.

Door ermee naar buiten te treden doorbrak Demi een taboe dat veel meer navolging kreeg dan ze ooit had verwacht. Eenzaamheid bij ouderen is inmiddels behoorlijk bekend, maar wordt onder jongeren nog heel vaak onderschat en daarnaast rust er een groot taboe op. Demi richtte met anderen Never2bealone op.

In de afgelopen tijd zijn er veel verschillende activiteiten gehouden, waaraan jongeren die kampen met eenzaamheidsgevoelens konden deelnemen. Dit is tot nu toe heel succesvol verlopen. Inmiddels hebben zich vanuit het hele land jongeren aangesloten bij Never2bealone. Ook hier is de invloed van Corona groot. Toch is men online door blijven gaan en met name via Skype zijn er veel contacten. Er is nu een goed draaiend bestuur dat verschillende commissies kent. Vijf bestuursleden zijn inmiddels heel actief binnen de stichting. Sinds kort is Dylan Winselaar de voorzitter. Demi voert het bewind over de verschillende activiteiten en is min of meer het uithangbord van Never2bealone. ‘We willen er ontzettend graag nog twee bestuursleden bij. Waar een penningmeester het belangrijkste is. Daarnaast is Wiebe Blaauw een goede adviseur. ‘Ik wil alles zoveel mogelijk bij de jongeren laten,’ geeft Wiebe aan. ‘Het afgelopen jaar heeft de stichting veel uit eigen zak betaald, maar nu alles zo succesvol draait, lopen we ook tegen steeds meer kosten aan. Die kunnen wij niet zelf opbrengen,’ aldus Dylan. Wij zijn dan ook op zoek naar sponsoren. Door Corona liggen veel activiteiten stil. Ze mogen gebruik maken van het gebouwencomplex Dreesz aan de Brugstraat. ‘Hier kunnen we de nodige gesprekken voeren en in kleine groepen mensen ontvangen,’ geeft Demi aan. Wij bestaan niet uit medici, maar vooral uit lotgenoten die gevoelens van eenzaamheid onderling kunnen delen’, vertelt Dylan Winselaar. ‘We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn voor alle jongeren die met eenzaamheidsgevoelens kampen.’ Men is momenteel bezig met het ontwikkelen van een speciale app. ‘We zijn al in een vergevorderd stadium, maar vooral ten aanzien van veiligheid moet nog goed getest worden. Info: www.never2bealone.nl Mail: info@never2bealone.nl Op facebook is never2bealone ook actief. Demi heeft onlangs nog in het blad Linda gestaan. Dat leverde vanuit het hele land weer heel veel nieuwe reacties op, zelfs een nieuw bestuurslid in Purmerend. ‘Wij willen een vriendengroep uitstralen die samen activiteiten ontplooien, eenzaamheidsgevoelens delen en verder bouwen aan een toekomst, maar daarbij hebben we wel financiële middelen nodig,’ aldus Demi en Dylan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden