De hoogspanningsmasten verdwijnen, maar helaas niet in het buitengebied
De hoogspanningsmasten verdwijnen, maar helaas niet in het buitengebied (Foto: )

Hoogspanningskabels verdwijnen

ALMELO - Hoogspanningskabels onder de grond, maar dan door het buitengebied en niet in de bebouwde kom, was het voorstel van de burgerparticipanten. Ze gaan wel onder de grond, maar helaas alleen binnen de bebouwde kom. Burgerparticipanten mochten onlangs nogmaals hun voorstel naar voren brengen en dit wordt nogmaals bekeken. De gemeente Almelo had inmiddels haar voorkeur uitgesproken ten aanzien van de verkabeling onder de grond. Hopelijk wordt er na veel overleg een overeenstemming bereikt, vooral nu het rijk en de provincie samen bijna 90% van de kosten voor hun rekening willen nemen.

Henk en Trudie Bolk brachten samen met Carin Wilmink tijdens de motiemarkt van 2018 het voorstel in om hoogspanningsleidingen ondergronds aan te leggen met daarbij de kanttekening dat ze graag zien dat dit volledig ondergronds in het buitengebied gaat. De gemeenteraad ontving het voorstel positief en men ging aan het werk. Na bijna 2 jaar, waarin het stil bleef en er verder niet werd gecommuniceerd, koos de gemeenteraad toch de voorkeursvariant van het college om de hoogspanningslijnen ondergronds onder de bebouwde kom van de stad aan te leggen. De toekomstgerichte variant van de burgerparticipanten voor aanleg van die ondergrondse kabels buiten de stadskern om kreeg geen meerderheid. ‘We kregen slechts drie dagen de tijd om ons voorstel voor een buitenstedelijke variant toe te lichten. Ik heb toch een en ander op papier kunnen zetten en ben heel blij dat hier opnieuw naar gekeken wordt door het college en de gemeenteraad,’ aldus Bolk. Door de korte voorbereidingstijd en de onmogelijkheid voor digitale inbreng, was het voor de indieners van de motie niet mogelijk om de buitenstedelijke variant goed richting de Raad toe te lichten. De burgerparticipanten zijn voor de toekomstbestendige variant met leidingen onder de grond en volledig buiten de bebouwde kom. ‘De variant die de gemeente nu voor ogen heeft, de zogenaamde optie 3, betekent dat de leidingen onder de grond door de verschillende woonwijken als het Nijrees worden aangelegd. Dit met allerlei mogelijke neveneffecten met name voor de bewoners van het Nijrees en gemeente.’ Voor gedetailleerde informatie zie: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Almelo/1c01fa0a-8243-4176-b1b3-386d6ddc2b70 ‘Wij hebben bij onderhandelingen met de provincie de blaren op onze tong gepraat om een subsidie van ruim 900.000 ton binnen te slepen. Daarnaast heeft het rijk toegezegd ruim 80% van de kosten voor haar rekening te nemen. De kosten blijven daarmee dusdanig laag dat financieel het project van de verkabeling onder de grond in het stedelijk gebied doorgang kan vinden,’ aldus wethouder Eugène van Mierlo. Van Mierlo geeft aan dat de kabels dusdanig diep in de grond worden gelegd dat ze ruimschots binnen de normen blijven die vanuit het rijk zijn gesteld. Toch wil hij de voorstellen van de familie Bolk en Wilmink nogmaals bestuderen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden