Boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving, wat komt er allemaal bij kijken?

Stel, u overweegt een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding geeft u als erfgenaam enige bescherming, namelijk voorkoming van aansprakelijkheid met uw eigen vermogen.
Maar deze bescherming krijgt u niet zomaar: u moet de nalatenschap zorgvuldig afhandelen. Laat u hierbij goed adviseren en neem uw taak serieus. Als u namelijk tekort schiet in uw taken dan kunt u alsnog met uw eigen vermogen aansprakelijk worden voor het betalen van nalatenschapsschulden.

U bent verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen. Dat is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden. Bij deze opstelling noteert u zo goed mogelijk de waarde van alle goederen, en de hoogte van de schulden. Op de website van de rechtspraak (www.rechtspraak.nl) is een voorbeeld te vinden. U kunt dit zelf doen, maar het is ook mogelijk daarvoor de hulp in te schakelen van een notaris of erfrechtspecialist.

Als u de boedelbeschrijving klaar hebt dan moet u deze ter inzage leggen bij de griffie van de rechtbank. Het is namelijk voor de erfgenamen maar ook derden, zoals schuldeisers, belangrijk om inzage te krijgen. Zij kunnen op die manier informatie krijgen over de kans dat hun vordering vergoed zal worden.

Als u tijdens het doorpluizen van de administratie ontdekt dat er schuldeisers zijn dan moet u deze een brief sturen, de situatie uitleggen en een opgaaf vragen van hun vordering en de hoogte ervan.

Als er meer schulden zijn dan bezittingen dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk te melden bij de kantonrechter. Mogelijk krijgt u van de kantonrechter aanwijzingen hoe verder te handelen. U bent verplicht die op te volgen.
Als het nodig is voor de voldoening van schulden dan kunt u goederen van de nalatenschap verkopen. U moet dit wel eerst overleggen met de (overige) erfgenamen en bij een verschil van mening voorleggen aan de kantonrechter.

Als u een volledig beeld hebt van alle bezittingen en schulden maakt u een rekening en verantwoording en een uitdelingslijst. Daarop staan de schulden vermeld, in rangorde. Dit moet binnen zes maanden. Deze dient u ook in bij de rechtbank en u moet de neerlegging publiceren, zodat alle belanghebbenden op de hoogte kunnen zijn. Zij hebben dan een maand de tijd om te reageren. Na ommekomst van die termijn kunt u overgaan tot betaling aan de schuldeisers en het restant uitkeren aan de erfgenamen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Ook kunt u natuurlijk voor andere problemen/vragen bij ons terecht. Onze zes advocaten zijn gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden. Elke donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 kunt u komen voor gratis advies. Wel graag van te voren even bellen om een afspraak te maken.

Meer informatie?

Neem contact op met Centrum Advocaten

Wierdensestraat 22 C, Almelo (ingang hoek Wierdensestraat/De Boompjes)

info@centrumadvocaten.nl

Tel. 0546 – 89 80 10

Marjolein Lucassen

Column Centrum Advocaten

Meer berichten