Foto:

Arbeidsvoorwaarden

Waar gaat dit over, zult u zich misschien afvragen. En waarom is dit onderwerp belangrijk?

Nederland moet uiterlijk 1 augustus 2022 een Europese richtlijn uitvoeren. In die richtlijn is vastgelegd dat een werkgever heldere informatie moet geven over de arbeidsvoorwaarden die aan de werknemer worden aangeboden. Vaak gaat dat goed, soms niet.

In de Nederlandse wet is hierover al een bepaling opgenomen, toch gaat er wel iets veranderen. Een werkgever zal bijvoorbeeld informatie moeten geven over de arbeidsplaats, arbeidstijden, bonussen/toeslagen, recht op scholing en verlofregelingen. Nieuw is dat gemeld moet worden hoe de werknemer zijn verlof kan opnemen. Deze informatie moet binnen één week na de 1e werkdag schriftelijk worden verstrekt. Als de werknemer al in dienst is en erom vraagt, moet de werkgever die informatie ook geven.

Wij zien regelmatig afspraken over studiekosten in een arbeidsovereenkomst of personeelshandboek staan, vooral de verplichting dat een werknemer studiekosten moet terugbetalen als hij kort na afronding van de opleiding bij de werkgever vertrekt. Die afspraken zijn straks niet altijd meer geldig, ook al zijn die afspraken in het verleden gemaakt. Oude afspraken zijn van de ene op de andere dag vanaf 1 augustus van tafel.

Gaat het om een verplichte scholing om de beroepskwalificatie te behouden? Dan mag de werkgever deze kosten niet langer verhalen op de werknemer, is de tijd die de werknemer kwijt is met het volgen van de opleiding arbeidstijd, behoudt de werknemer tijdens de opleiding recht op loon. Alle kosten zijn voor rekening van de werkgever. Dit is anders bij een niet verplichte scholing.

De algemene bepaling over het niet mogen werken naast de eigen functie is niet langer toegestaan. De werkgever kan nevenwerkzaamheden slechts verbieden indien hij daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Denkt u aan overschrijding van de wettelijke maximum arbeidstijd of de gezondheid van de werknemer. De werkgever zal de weigering moeten motiveren.

Er komt een onderscheid tussen een voorspelbaar en een onvoorspelbaar werkpatroon. In een voorspelbaar werkpatroon weet de werknemer wanneer hij moet werken. De werkgever zal zijn werknemer wel moeten informeren over de duur van de arbeidstijd, welk loon bij overwerk wordt betaald, hoe de werknemer van dienst kan wisselen.

Flexibele arbeidskrachten weten niet wanneer zij op het werk verwacht worden. Voor hen krijgt de werkgever de verplichting om meer informatie te geven: op welke dagen moet de werknemer werken, op welke termijn hij zal worden opgeroepen. Een flexibele werknemer mag buiten die doorgegeven tijdstippen diensten weigeren.

Heeft hij 26 weken gewerkt, kan hij een verzoek indienen om arbeid met meer voorspelbaarheid te krijgen. Een werkgever hoeft daarmee niet in te stemmen, moet wel tijdig schriftelijk reageren.

Het is dus verstandig om bestaande arbeidsovereenkomsten te bekijken, is aanpassing nodig? Anders kunnen er vanaf 1 augustus 2022 verrassingen ontstaan.

Meer informatie? Neem contact op met Centrum Advocaten, Wierdensestraat 22 C, Almelo, info@centrumadvocaten.nl, Tel. 0546 - 89 80 10.

Column Centrumadvocaten - Astrid Riemslag

Meer berichten