Dit biedt volop kansen voor het vervolgonderwijs dat deze leerlingen kiezen en sluit naadloos aan bij het landelijke project Sterk Techniek Onderwijs
Dit biedt volop kansen voor het vervolgonderwijs dat deze leerlingen kiezen en sluit naadloos aan bij het landelijke project Sterk Techniek Onderwijs (Foto: )

Examenvak technologie & toepassing

ALMELO – De Almelose mavo/vmbo-vestiging van Het Noordik Catharina van Renneslaan is dit schooljaar op de mavo van start gegaan met het aanbod Technologie & toepassing. Het Noordik sluit hiermee samen met 11 andere scholen aan bij een landelijke pilot, die twee jaar geleden is gestart. In totaal mogen slechts 36 scholen in Nederland deelnemen aan deze innovatieve pilot. Het Noordik is de enige school in de regio Almelo die het examenprogramma van de leerweg T&T mag aanbieden. Technologie en toepassing is een vak waarbinnen leerlingen brede praktische vaardigheden ontwikkelen, zich een professionele leerstijl eigen maken en zich daarnaast oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden op het technologische vlak.

Het concept examenprogramma wordt ontwikkeld met een selecte groep pilotscholen in Nederland, die bijdragen aan de diversiteit van de pilotgroep. Alleen de scholen die deelnemen aan de pilot T&T hebben ontheffing van het Ministerie van OCW om T&T als schoolexamenvak aan te bieden. De interesse voor de ontwikkeling van T&T is groot, zo blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de pilot.

Enige in regio

Het Noordik is de enige school in de regio Almelo die het examenprogramma van de leerweg T&T mag aanbieden. Technologie & toepassing sluit verder goed aan bij het vak NLT (Natuur, Leven en Technologie) dat op de vestiging Noordikslaan (mavo, havo, vwo) wordt gegeven. Daarnaast biedt de C. van Renneslaan ook het Toptraject aan, de unieke route die leerlingen goed voorbereidt om via de mavo en het mbo naar het hbo te gaan. Gecombineerd met T&T ontstaat daardoor een nog betere aansluiting richting mbo en hbo. In schooljaar 2021-2022 kunnen op Het Noordik de eerste leerlingen hun mavo-diploma behalen waarop het vak Technologie & toepassing expliciet vermeld staat.

Toekomstgericht

Met het maatwerk onderwijs op het hele vmbo worden de kinderen al een aantal jaren nog beter klaargestoomd voor de toekomst. Dagelijks beginnen de leergroepen met een vast coach- en mentormoment en er wordt gewerkt met een continue rooster, waardoor er geen tussenuren zijn. Daarnaast volgen de leerlingen vakken op het hoogst haalbare niveau, waarvoor ze naast hun diploma ook certificaten krijgen. Leerlingen maken zelf ook keuzes in de hoeveel tijd die ze aan een vak willen besteden en samen met de ouders, de mentor c.q. coach en de leerling worden via een trialoog de ontwikkelingen en progressie besproken en gevolgd. Zo zijn leerlingen eigenaar van het leerproces en nemen daar ook de verantwoordelijkheid in.

Nieuw examenvak

'Met het nieuwe examenvak Technologie & toepassing en de focus op Sterk Techniek Onderwijs doen we daar nu nog een schepje bovenop,' aldus een enthousiaste Jeroen Langbroek, directeur van de vestiging (mavo/vmbo) Van Renneslaan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden