Volgens de rekenkamer heeft de gemeente Almelo de digitale dienstverlening aardig op orde.
Volgens de rekenkamer heeft de gemeente Almelo de digitale dienstverlening aardig op orde.

Rekenkamer: ‘Almelo moet wel meters maken’

Algemeen

ALMELO - De Rekenkamercommissie Almelo (RKA) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de digitale dienstverlening in en door de gemeente Almelo. De RKA concludeert in haar rapport dat Almelo op de goede weg is, maar dat er nog wel mogelijkheden zijn om ‘meters te maken’.

De RKA onderzocht hoe de digitale dienstverlening in Almelo is vormgegeven, voor welke diensten burgers en ondernemers via de computer zaken doen met de gemeente, maar ook of de gemeente via de ICT ook de niet-digitaal vaardigen bereikt. Op dat punt zijn volgens de RKA nog wel verbeteringen mogelijk.

‘’De afnemers van digitale diensten zijn tevreden, die van Burgerzaken voorop’’, zo laat een woordvoerder weten. ‘’Aanvragers van een parkeervergunning en mensen die een melding doen over de openbare ruimte waarderen de digitale dienstverlening met 7,2.’’

Het minst tevreden zijn inwoners die digitale contacten hadden over onderwerpen zoals de wmo-voorziening, bijzondere bijstand of een klacht of bezwaar indienen.

Het digitale aanbod van de gemeente is volgens de rekenkamer, vergeleken met dat in andere gemeenten, beperkt. ‘’Daartegenover staat dat de waardering er voor groot is. Dat is een gevolg van het feit dat de gemeente kiest voor een geleidelijke ontwikkelstrategie. ‘’Almelo is geen koploper, maar als we de media halen als best practice, dan werkt het ook echt en is het goed doordacht en doortimmerd.’’

Extra aandacht is er volgens de RKA nodig voor de niet-digitaal vaardigen. ‘’Almelo telt tussen de acht- en tienduizend laaggeletterden’’, aldus de woordvoerder. ‘’Dat is beduidend meer dan in andere gemeenten. Een deel van deze groep heeft grote moeite met de digitale dienstverlening. Deze groep is grotendeels aangewezen op het vangnet van maatschappelijke organisaties en hun eigen netwerk. De gemeente biedt ondersteuning via de wijkteams, maar dat kan gerichter.’’

De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad om actief betrokken te blijven bij het verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening. ‘’Er zou een concernbreed document moeten komen waarin de strategische doelen van de digitale dienstverlening moeten staan. Verder moet worden geïnvesteerd in de digivaardigheden van medewerkers.’’

De RKA vindt dat de gemeente gericht beleid moet maken voor niet-digitaal vaardigen. ‘’Welke rol heeft de gemeente bij de ondersteuning van deze doelgroep? Alleen bij de eigen digitale dienstverlening of ook bij de ondersteuning van digitale dienstverlening door andere organisaties? Op welke wijze faciliteert de gemeente de ondersteuning?’’ Daarbij beveelt de RKA aan dat de afstemming met maatschappelijke organisaties zoals UWV, bibliotheek en Almelo Sociaal moet worden gezocht. Een gezamenlijke aanpak ontbreekt en die is nodig om de nadelige effecten van digitalisering voor niet-digitaal vaardige burgers te verminderen.’’

Afbeelding
Bijeenkomst lotgenoten borstkanker 5 uur geleden
Afbeelding
Tropical Braderie op Woonboulevard Almelo 9 uur geleden
Afbeelding
Symbiose tussen stad en platteland 16 uur geleden
Afbeelding
Bijen-middagen op Erve Peeze 1 jun., 15:19
Afbeelding
Concert de Almelonia's 1 jun., 09:45
Afbeelding
Expositie Hans Hunter en Freddy Hoevers 1 jun., 09:13
Afbeelding
Nieuw elan bij HobNob Festival 31 mei, 13:47
Afbeelding
Defecte naaimachine bij Repair Café de Hagedoorn 31 mei, 10:12