Column Paul van Iersel:Focus op spanningsniveau, concentratie en emotiebelevinggroei

Stel je voor: je bent iemand van middelbare leeftijd met forse rugklachten. Daardoor voel je je beperkt in je dagelijks leven en werk. Je bent angstig dat de klachten erger zullen worden. Wellicht kent jouw voorgeschiedenis factoren die hebben bijgedragen aan deze angst. ReAttach-therapie kan helpen om die angsten en klachten te verminderen.

Menselijk pijngedrag is vaak ‘aangeleerd’. Als jouw moeder bijvoorbeeld heel beschermend was om te voorkomen dat je vader bij het bewegen zijn rug zou overbelasten, dan heb je eigenlijk al jong geleerd dat belasten klachten verergert. Mogelijk geeft dat ook bij jou onbewuste spanningen wanneer je tijdens het bewegen je rug belast.

Sinds kort hebben we binnen Praktijk Van Iersel een nieuwe therapievorm: ReAttach. ReAttach is een kortdurende therapie die gericht is op verbetering van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen.

Werken aan je zelfbeeld en zelfinzicht staat centraal bij ReAttach. Dit doe je door te kijken naar de invloed van belangrijke personen in je leven. Daarnaast leer je anders te kijken naar je overtuigingen. Deze zijn soms bewust, maar vaak onbewust. Spanningen en gebeurtenissen die daarmee samenhangen leer je relativeren. Dat klinkt misschien best vreemd, maar wat je doet is denkpatronen die een negatieve invloed hebben op je dagelijks functioneren vervangen door beter passende patronen.

Tijdens een ReAttach-sessie ligt de focus op je spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving. We doen dit door het geven van denkopdrachten gecombineerd met ritmisch tikken op de handen van de cliënt. De therapie bestaat gemiddeld uit vijf sessies, verspreid over tien tot veertien weken.

Als resultaat van de ReAttach-therapie kun je betere voorwaarden creëren om te bewegen en daarbij anders om te gaan met je angsten en klachten. De eerder genoemde bewegingsangst is slechts één voorbeeld van situaties waarin ReAttach van toegevoegde waarde kan zijn. Daarnaast kunnen weinig zelfvertrouwen, een slecht zelfbeeld of moeite met zelfacceptatie na een ongeluk of ziekte indicaties zijn voor ReAttach.

Ook voor kinderen en jongeren kan deze behandeling van blokkades in de denkpatronen een uitkomst bieden, bijvoorbeeld bij motorische problematiek die ondanks veelvuldige andere therapie niet verbetert. Bij kinderen kent de therapie een gezinsgerichte benadering. Voor jong, oud en iedereen daartussen: ReAttach is werken aan persoonlijke groei!

Paul van Iersel is fysiotherapeut en eigenaar van Praktijk Van Iersel.

www.praktijkvaniersel.nl

Meer berichten