<p>Wethouder Arjen Maathuis bij het bord van de herinrichting H. R. Holstlaan.</p>

Wethouder Arjen Maathuis bij het bord van de herinrichting H. R. Holstlaan.

(Foto: )

H. R. Holstlaan toekomstbestendig

ALMELO - De herinrichting van de Henriëtte Roland Holstlaan begint op maandag 13 septeMber. De zondag ervoor worden de afzettingen geplaatst. De werkzaamheden duren vier tot vijf maanden. Verkeer blijft mogelijk. “Je krijgt straks een heel rustig straatbeeld’’, zegt wethouder Arjen Maathuis.

De Henriëtte Roland Holstlaan is verouderd en moet worden verbeterd. De verkeerslichten zijn ook aan vervanging toe. Daarom komt er een grootschalige herinrichting. “De gemeente Almelo investeert in deze bestuursperiode flink in de infrastructuur’’, vertelt Maathuis. “De Holstlaan is onze hoofdader. Er komt veel verkeer de stad in en er gaat veel verkeer de stad uit. Door de vele verkeerslichten stokt de doorstroming. Dat kan een stuk soepeler.’’

De herinrichting gebeurt in twee fasen. Bij het eerste deel wordt de weg tussen de Schoolstraat en Nijreessingel aangepakt. “Als dat is afgerond, is het plan de tweede fase in 2022 uit te voeren. Dan gaat het van zeg maar kruispunt Nijreessingel tot de afslag Almelo Zuid. Uiteindelijk komt de hele weg er toekomstbestendig bij te liggen. We nemen de knelpunten weg. Er komen grote rotondes zonder verkeerslichten. Er komt één rijstrook. Je kunt niet meer inhalen. De snelheid wordt op elkaar afgestemd, zonder opstoppingen.’’

De rotondes worden ovaal en worden ook ovondes genoemd. Het eerste deel van de herinrichting kost zo’n drie miljoen euro. ”Maar we krijgen een aanzienlijk deel subsidie van de provincie’’, zegt Maathuis. “We gaan het slimmer inrichten en maken ook de omgeving blij. Er komt meer groen en er komt ruimte voor waterberging. Er worden bomen gekapt, maar er komen ook mooie bomen voor terug. De omwonenden zijn bij de plannen betrokken geweest,. Het heeft ook geleid tot enkele aanpassingen in het ontwerp. Hun inbreng is gebruikt.’’

Enige vorm van overlast is niet te vermijden. “We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken’’, zegt Maathuis. “De Holstlaan blijft wel open. We krijgen geen afsluiting. Tijdens de werkzaamheden gebruiken we de busbaan. Omdat het zo’n groot project is zal er altijd hinder zijn, maar dat proberen we te beperken. We moeten even door de zure appel heen bijten. Maar straks gaat het rustiger, sneller en groener. Dan zijn we af van de kruispunten en de wachtrijen. Zo’n hoofdader gaat heel lang goed, maar dan slibt het dicht. En daar gaan we nu wat aan doen. Ook om in de toekomst een goede bereikbaarheid te houden.’’

Omdat er maar één rijstrook komt, is er ook meer ruimte voor bomen en wadi’s. De nieuwe bomen komen aan beide kanten van de weg. Er worden vijf boomsoorten geplant: grootbladige els, zomerlinde, zilverlinde, gewone es en de zuilvormige iep. Ook komt er nieuwe verlichting in de middenberm.

Verder worden er extra lantaarnpalen geplaatst bij de fiets- en voetpaden. Op het kruispunt met de Rembrandtlaan komt een stoplicht voor de bus die voorrang krijgt.

Meer berichten