De leden van de locatieraad en de werkgroep oud papier. Vlnr: Martin Harmsel John van Dam, Nel Oude Nijhuis, Johan Hassing, Martin ten Hooven en Henk Goossen.
De leden van de locatieraad en de werkgroep oud papier. Vlnr: Martin Harmsel John van Dam, Nel Oude Nijhuis, Johan Hassing, Martin ten Hooven en Henk Goossen.

Werkgroep oud papier van Sint Jozefkerk stopt met Inzamelen

 vinden heel erg jammer dat we tot deze beslissing moeten komen, maar we hebben geen andere keuze dan te stoppen met het inzamelen van oud papier op 1 januari 2020', geeft Johan Hassing, voorzitter van de Werkgroep oud papier van Sint Jozefkerk aan tijdens de persbijeenkomst van 27 oktober. De werkgroep en de locatieraad hebben een conflict ten aanzien van het besteden van de opbrengsten uit het oud papier. Ruim 35 jaar zamelde de werkgroep elke week op vrijdag en zaterdagmorgen oud papier in. Dit liep heel goed en in de loop der jaren zijn er honderdduizenden kilo's papier opgehaald. De werkgroep telt in totaal 45 leden. Sinds 1984 komen mensen met hun oud papier naar de container van de Sint Jozefkerk. Het heeft een grote sociale impact, zowel voor de vrijwilligers als voor de vele bewoners die wekelijks trouw hun papier komen brengen. Sommigen komen wekelijks met hun rollator, fiets of auto en soms brengen ze de blauwe container mee.

Het inzamelen leverde voor de Sint Jozefkerk een mooi extraatje, wat de kerk heel goed kan gebruiken. Door de verschillende fusies met andere parochies werd in 2010 besloten een convenant op te stellen waarin staat de werkgroep oud papier en de locatieraad in eerste instantie bepalen waar de opbrengsten vanuit het oud papier naar toe gaan. Dit laatste heeft het parochiebestuur aan haar laars gelapt en zij willen nu de zeggenschap over de gelden. 'Dit is volledig in strijd met wat er in het convenant destijds is afgesproken. Wij gaan als werkgroep Oud papier en Locatieraad over de besteding van de gelden', aldus Johan Hassing van de werkgroep oud papier. Wij hebben jarenlang netjes in overleg de gelden afgedragen. Nu vroegen wij namens de Locatieraad onder andere een nieuwe deur in 't Saam en een aanpassing van de vloer aan. Ook wilden we de donatie aan goede doelen verhogen met duizend euro maar dat werd zomaar afgewezen', geeft Martin ten Hooven van de werkgroep oud papier aan. Met het parochiebestuur uit 2014 was reeds overlegd dat de uitgaven slechts gemeld hoefden te worden.

In een vervroegde jaarvergadering op 18 oktober van de oud papiergroep zijn alle vrijwilligers ingelicht over de stand van zaken. Het parochiebestuur wilde op 24 oktober nog een overleg met de Locatieraad en de werkgroep maar deze is uiteindelijk door het Parochiebestuur zelf afgezegd. 'Wij betreuren het heel erg dat een en ander zo heeft moeten lopen, want op deze manier zijn er alleen maar verliezers', aldus de werkgroep oud papier en de Locatieraad.

Meer berichten