Per 1 november wordt Marjan Nekkers de nieuwe directeur-bestuurder van Beter Wonen
Per 1 november wordt Marjan Nekkers de nieuwe directeur-bestuurder van Beter Wonen (Foto: )

Nieuwe directeur Beter Wonen

ALMELO - Per 1 november wordt Marjan Nekkers de nieuwe directeur-bestuurder van de woningstichting Beter Wonen. Zij neemt daarmee het stokje over van Peter van der Hout die na ruim 12 jaar per 1 september een andere baan heeft aan genomen. Hanneke de Rijter, momenteel manager Strategie en Beleid, neemt tot 1 november waar als directeur-bestuurder. Veel mensen hebben zich ingezet om de werving en selectieprocedure succesvol te laten verlopen. De Raad van Commissarissen, Managementteam, Ondernemingsraad en Stichting Huurdersplatform Beter Wonen hebben een onvoorwaardelijk positief advies uitgesproken voor de benoeming van Nekkers. Iedereen die bij de selectie betrokken was zag in haar de kandidaat die perfect past in het voorgelegde profiel. De Autoriteit Woningcorporaties heeft de voorgenomen benoeming getoetst en een positief advies gegeven. De Raad van Commissarissen is vol vertrouwen en blij met de komst van Marjan als directeur-bestuurder om samen met de organisatie richting te geven aan de verdere ontwikkeling van Beter Wonen. Marjan heeft veel ervaring als bestuurder en leidinggevende. Zij is haar loopbaan gestart bij de politie en heeft daarna in verschillende leidinggevende posities gewerkt bij de overheid. Momenteel is ze nog tot haar benoeming in Almelo, algemeen directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Oost Gelre.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden