Medewerkers van de gemeente Almelo staan klaar om ook de digitaal aangevraagde rijbewijzen af te geven
Medewerkers van de gemeente Almelo staan klaar om ook de digitaal aangevraagde rijbewijzen af te geven (Foto: )

Almelo start met proef digitaal verlengen rijbewijs

ALMELO - Vanaf 17 september kunnen inwoners van Almelo online hun rijbewijs verlengen. Dat kon tot nu toe alleen via een afspraak in het stadhuis. Almelo doet mee aan de proef 'Digitaal aanvragen rijbewijs' van de RDW ( Rijks Dienst Wegverkeer). Het digitaal, dus online, aanvragen kan via de site van de RDW.

De nieuwe werkwijze levert kwalitatief betere foto's op, is minder fraudegevoelig en is sneller. De aanvrager hoeft bovendien maar één keer naar het gemeentehuis. De proef geldt niet voor mensen die voor het eerst een rijbewijs aanvragen. Ook bij vermissing of diefstal van een rijbewijs geldt de nieuwe mogelijkheid niet. Of hiermee de wachttijden bij het CBR ook korter worden, kan men bij de gemeente helaas weinig hierover zeggen omdat het over een andere organisatie gaat.

Voor een verlenging of bij uitbreiding van categorieën laat de aanvrager een pasfoto maken bij een door de RDW erkende fotograaf. De fotograaf stuurt de foto samen met de handtekening van de aanvrager via een beveiligde verbinding naar de RDW. Als de foto wordt goedgekeurd, kan de aanvrager via de RDW een aanvraag indienen. Dit kan via de DigiD-app op een Android smartphone versie 6.0 of hoger. iPhone gebruikers kunnen helaas nog geen gebruik maken van deze nieuwe online mogelijkheid. Ook ouderen kunnen in principe digitaal een rijbewijs aanvragen mits ze over een de geschikte smartphone beschikken. Na aanvraag ligt het nieuwe rijbewijs na 2 werkdagen klaar in het stadhuis.

Online verlengen van het rijbewijs is een experiment. Naast Almelo doen nog 28 andere gemeenten mee aan deze proef. De proef duurt minimaal één jaar. Daarna evalueren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en deelnemende gemeenten het experiment en volgt een besluit of en hoe de proef een vervolg krijgt.

Een belangrijke rol in dit aanvraagproces heeft de door de RDW erkende fotograaf. Hij maakt de pasfoto voor het rijbewijs en legt de handtekening van de inwoner vast. Fotografen in Almelo ontvingen eerder al een brief van de RDW waarin zij uitgenodigd worden zich aan te melden voor de proef. Via de website van de RDW kunnen fotografen een erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs.

Bij het verlengen van het rijbewijs staat welke categorieën op het nieuwe rijbewijs komen te staan. Als iemand geen medische keuring heeft aangevraagd bij het CBR, als iemand niet geschikt wordt gevonden óf als de aanvraag nog niet is verwerkt, staat er bijvoorbeeld dit bij het aanvragen van het rijbewijs: Categorie C: Geldige Verklaring van Geschiktheid ontbreekt. Indien de aanvrager dit negeert, staan deze categorie niet op het nieuwe rijbewijs.

Meer berichten