Door de huurverhoging worden er energiezuiniger maatregelen bekostigd en komt het uiteindelijk weer ten goede aan de huurders
Door de huurverhoging worden er energiezuiniger maatregelen bekostigd en komt het uiteindelijk weer ten goede aan de huurders (Foto: )

St Joseph verhoogt huren met maximaal 1,6%

ALMELO - Binnenkort ontvangen de huurders van St Joseph de jaarlijkse huurverhoging. De algemene huurverhoging is dit jaar maximaal 1,6%. St Joseph kiest met deze verhoging voor een inflatievolgende verhoging. De maximaal toegestane huurverhoging voor 2019 is 2,6%. Bijna alle huurders gaan 1,6% meer huur betalen. Een uitzondering geldt voor huurders van een woning met een F of G energielabel, voor huurders van woningen die op dit moment groot onderhoud en comfortverbetering ondergaan en voor sociale woningen die al op of boven de streefhuur zitten. De nieuwe huurbedragen gelden vanaf 1 juli 2019. Door de huur te verhogen, kan St Joseph extra onderhoud aan de woningen uitvoeren. Zo wil de woningstichting de woningen energiezuinig(er) maken. De huurverhoging past in het huurbeleid van St Joseph. Daarin staat dat ze voldoende sociale huurwoningen beschikbaar wil houden voor huurders met een smalle beurs. De huurprijzen van verschillende wooncomplexen zijn daarom in 2016 al aangepast aan de grenzen van het passend toewijzen. St Joseph heeft de jaarlijkse huurverhoging besproken met de huurdersadviesraad (HAR). St Joseph informeert al haar bewoners met een persoonlijke brief. In deze brief verwijst de woningstichting huurders naar de Huurkrant 2019.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden