De eikenprocessierups zorgt elk jaar voor veel overlast
De eikenprocessierups zorgt elk jaar voor veel overlast (Foto: )

Overlast eikenprocessie- rups niet te voorkomen

ALMELO – De gemeente Almelo verwacht ook dit jaar een toenemende overlast van de oprukkende eikenprocessierups. Het beestje gedijt enorm gelet op de klimaatontwikkeling met zachtere winters en warmere zomers. Zo werd vorig jaar vastgesteld dat het aantal eikenprocessievlinders al enorm was toegenomen en wordt dit jaar verwacht dat de aanwezigheid van de eikenprocessierups dit jaar wel eens kan verdrievoudigen.

Volgens het bestrijdingsplan binnen de bebouwde kom is voor een gerichte aanpak 207.000 euro nodig en dat is ruim meer dan de structurele 125.000 euro die de gemeente sinds 2018 heeft opgenomen in de begroting. Ruim 1100 klachten ontving de gemeente vorig jaar en tevens werd vastgesteld dat er binnenstedelijk zo'n 5500 eikendragers waren van nesten van de eikenprocessierups terwijl het totale eikenbestand binnen de gemeentegrens ruim 14.000 bomen omvat. De gemeente gaat de eikenprocessierups op meerdere fronten bestrijden zoals curatief door nesten weg te zuigen op locaties waar veel fietsers en wandelaars passeren en rond scholen en wijkcentra, maar zoekt de echte oplossing meer in preventieve oplossingen door de biodiversiteit te bevorderen om het leefklimaat van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te bevorderen in bermen en gebieden waar meer eiken staan. Ook zijn al in samenwerking met natuurorganisatie IVN 500 nestkastjes langs doorgaande routes opgehangen voor mezen die jonge aaltjes van de eikenprocessierups een lekkernij vinden. Daarmee ontkomt de gemeente niet aan preventief spuiten om de eikenprocessierups te bestrijden. In totaal besteed de gemeente dit jaar 207.000 euro aan de bestrijding van het 'harige beestje' dat enorm veel jeuk kan veroorzaken bij mens en dier. De inzet van meer geld gedurende de komende jaren om de eikenprocessierups te bestrijden heeft ook een keerzijde. Zo is het budget niet alleen meer dan begroot, maar blijft er geen geld beschikbaar om essentaksterfte en de eveneens oprukkende buxusmot te bestrijden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden