Foto:

Samenwerken aan een groenere straat

ALMELO – Buurtbewoners van de Vriezenveenseweg hebben de landelijke vrijwilligersactie NL Doet aangegrepen om alvast een start te maken met het vergroenen van de straat. Het deel van de Vriezenveenseweg vanaf de tandartsenpraktijk tot aan de Plus doet mee aan de wedstrijd 'De groenste straat van Overijssel'.

Deelname aan deze wedstrijd heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de buurtbewoners samen aan de slag zijn gegaan en de betrokkenheid bij het vergroenen van de straat groot is. Er waren zo'n tien buurtbewoners bezig met het aanleggen van voortuintjes, ook bij buren die het zelf niet kunnen of er geen geld voor hebben. 'We hebben deze dag bewust aangegrepen om met een aantal enthousiaste buren aan de slag te gaan,' vertelt initiatiefnemer Eric van Veluwen. Door een financiële bijdrage van NL Doet was het mogelijk om vogelhuisjes, aarde, opsluitbanden en plantjes te kopen. Daarnaast was er een boedelbak geregeld en zo'n 400 kg afval naar de vuilstort gebracht. Binnenkort worden nog twee andere tuintjes aangelegd. 'We hebben een vier meter brede stoep, dat zijn heel veel stoeptegels. Er zijn vandaag al zo'n 200 tegels uitgegaan, maar als de we de prijs van provincie Overijssel winnen, gaan er nog veel meer uit,' aldus Eric.

Meer berichten