Het initiatief werd genomen door de jonge wijkbewoner Ruben Slaat
Het initiatief werd genomen door de jonge wijkbewoner Ruben Slaat (Foto: )

Schelfhorst structureel schoonhouden

ALMELO - Op donderdagavond 28 maart wordt er van 18.30 uur tot 19.30 uur, voorafgaand aan de wijkcommissievergadering, zwerfvuil opgehaald in de Schelfhorst. Tijdens het ophalen van zwerfvuil blijft één van leden van de wijkcommissie in het wijkcentrum De Schelf om daar alle opmerkingen, problemen en ideeën van wijkbewoners te noteren, deze worden vervolgens doorgespeeld naar beroepsondersteuners die dan bij de aansluitende vergadering aanwezig zijn.

Sinds mei 2018 heeft de wijkcommissie het idee opgevat om voorafgaande aan de maandelijkse wijkcommissievergadering van 18.30 uur tot 19.30 uur samen zwerfvuil in de wijk op te ruimen,' aldus de voorzitter van de wijkcommissie Harry Löwik. Het initiatief werd genomen door de jonge wijkbewoner Ruben Slaat. Hij deed al dappere pogingen samen met zijn ouders en zusje een en ander op te ruimen. Dit bleef niet onopgemerkt, want hij is zelfs tot junior burgemeester van Almelo gekozen.

Gemeente helpt

Vanuit de gemeente wordt een en ander gefaciliteerd om dit structureel te kunnen volhouden. Denk daarbij aan prikstokken, handschoenen, vuilniszakken en een grote container. De wijkcommissie hoopt dat er de komende tijd nog meer wijkbewoners zijn die zich willen aansluiten bij het opruimen van het zwerfvuil om tot een mooie schone en leefbare wijk te komen.

De wijkcommissie bestaat uit acht vrijwilligers. Zij houden maandelijks per toerbeurt op donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur een heel laagdrempelig spreekuur. Daar kunnen alle wijkbewoners terecht met hun problemen, onder andere overlast, gevaarlijke situaties, vervuiling, maar ook met allerlei nieuwe ideeën en dit kenbaar maken aan een lid van de wijkcommissie.

Vergadering

Na het spreekuur is er een vergadering waar de wijkcommissie en beroepsondersteuners aanwezig zijn, daar worden direct de problemen besproken om tot een zo snel mogelijke oplossing te komen. De huidige beroepsondersteuners zijn: Wim Izaks(Wijkcoördinator), Jan de Jager(Stadsdeelbeheerder Groen), Wim Bramer(Wijkagent), Leonie Schipper(Wijkondersteuner Avedan), Huub Vrielink(Wijkbeheerder St, Joseph).

Materialen te huur

Het is nog niet zo algemeen bekend maar bij de wijkcommissie kunnen de bewoners van de Schelfhorst ook terecht voor het huren van materialen voor een buurt-/straatfeest. Het omvat een springkussen diverse tenten, feestverlichting, statafels, tentverwarming en zelfs een noodstroomaggregaat. Verder probeert de wijkcommissie een keer per jaar een evenement te organiseren. Ook heeft de wijkcommissie zitting in de werkgroep Schelf 2.0 over de toekomst van wijkgebouw en beheer. 'Wij staan altijd open voor ideeën van wijkbewoners en hopen dat nog meer mensen gebruik gaan maken van ons mooie wijkgebouw,' aldus Harry Löwik.

Meer berichten