Foto:

Bijstandsfraude: Almelo slaat nieuwe weg in

ALMELO – Meerdere gemeenten waaronder Almelo, Eindhoven en Tilburg werden eerder door de rechter 'teruggefloten' in de opsporing van bijstandsfraude door uitkeringsgerechtigden met bezittingen in het buitenland. Almelo bijvoorbeeld richtte zich voornamelijk op Turkije omdat bijvoorbeeld een land als Marokko niet samenwerkt in de opsporing naar bijstandsfraude. Die selectieve keuze werd door de rechter gezien als discriminatie waardoor ingestelde terugvorderingen werden afgewezen.

In samenspraak met VVD-staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken slaat Almelo nu nieuwe wegen in om alle uitkeringsgerechtigden in Almelo onder de loep te nemen betreffende mogelijk bijstandsfraude. Het onderzoek gedurende 3 jaar geldt als een pilot waarbij staatssecretaris van Ark tijdens haar werkbezoek in het Almelose gemeentehuis al op voorhand een wetswijziging aankondigt om opsporing van fraude en bezittingen zoals huis en grond c.q. bankrekeningen in het buitenland te vergemakkelijken. Onderzoekgegevens geven namelijk aan dat een vijfde deel van uitkeringsgerechtigden met buitenlandse 'roots' bezittingen in het land van herkomst verzwijgt voor de gemeentelijke sociale diensten terwijl wel een norm geldt voor het recht op sociale bijstand. De Almelose wethouder Arjen Maathuis van sociale zaken gaat nu de hele 'kaartenbak' doorlichten en heeft daarvoor het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) van het UWV in de arm genomen om buitenlandse bezittingen van Almelose burgers met een uitkering op te sporen. Almelo begint met het onderzoek bij mensen die al langer dan een jaar een uitkering hebben gekregen. Ook wordt in het onderzoek meegenomen of bezittingen op een andere naam zijn overgeschreven. Maathuis: 'Voorheen was het pionieren zonder jurisprudentie. Daar hebben we van geleerd.'

De resultaten van het 3 jaar durende onderzoek worden door staatssecretaris Van Ark telkens gemonitord en meegenomen in de aanscherping van wetgeving.

Meer berichten