Foto:

Naar de stembus op 20 maart

ALMELO – Op woensdag 20 maart mag elke kiesgerechtigde weer naar het stemlokaal om deze keer twee keer een stem uit te brengen. Allereerst de verkiezingen voor Provinciale Staten van Overijssel, zijnde de bestuurders die o.a. verantwoordelijk zijn voor de planologische indeling van de provincie, de regionale wegenstructuur, het stimuleren van economische perspectieven en zelfs het toezicht op gemeentebesturen.

Maar de gekozen statenleden stemmen vervolgens ook hoe de Eerste Kamer wordt samengesteld. Daarmee is dat ook van grote invloed op het landsbeleid van de regering. De leden van de Eerste Kamer beoordelen namelijk of wetten en maatregelen die het kabinet neemt, wel voldoen aan alle wettelijke criteria. Echter ook de Eerste Kamer ontkomt niet geheel aan politieke invloeden. Zeker niet indien de coalitiepartijen die samen de regering vormen, in de Eerste Kamer na de verkiezingen een minderheid vormen. De kans daarop is groot, want de steun aan het kabinet Rutte III is volgens peilingen nog nooit zo laag geweest als nu. Dat heeft vooral te maken met het verhogen van de lage BTW, en ook de hogere energieheffing voor een voorgenomen grootscheepse transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar energie uit zon en wind. Dit met het ultieme doel de Co2-uitstoot te verlagen om opwarming van de aarde tegen te gaan.

Waterschappen

Ook kan de kiezer op woensdag 20 maart haar stem uitbrengen voor de samenstelling van de besturen van de waterschappen. Niet onbelangrijk, want zij zijn de dijkbewakers, de 'drollenvangers' van het riool om te reinigen en de hoeders van het grondwater. Liefst 21 waterschappen telt Nederland. Voor ons is het Waterschap Vechtstromen van belang. In Twente zorgt Vechtstromen er voor dat laaggelegen gebieden als Almelo bij langdurige regen niet overstromen. De aanleg van de 'natte doorbraak' is daar een fraai staaltje van. Prachtig kronkelend door het landschap en tevens plaats biedend voor flora en fauna terwijl de stedelijke gebieden 'droge voeten' houden. De waterschappen zien echter ook dat het veranderende klimaat ook het taakveld vergroot. De aanhoudende droogte van vorig jaar werd dan wel door velen als aangenaam beschouwd, maar tegelijkertijd zakte het grondwaterpeil naar ongekende diepten. Niet het lozen van water alleen is dus de kerntaak, maar ook het vasthouden van water. Daar waar gestemd moet worden zie je ook kandidaten van de traditionele partijen op de kieslijst staan. Bij Vechtstromen zijn dat vertegenwoordigers van het CDA, ChristenUnie, SGP, VVD en 50PLUS maar ook de Ouderen Partij en zelfs een individuele kandidaat met als werktitel 'Pro Earth'. De politiek onafhankelijken zijn bij Vechtstromen niet meer weg te denken zoals de partij Water Natuurlijk en de Algemene Waterschaps Partij (AWP). https://www.vechtstromen.nl/over/bestuur/verkiezingen/

Meer berichten