Mestvergisting Twence op Elhorst-Vloedbelt
Mestvergisting Twence op Elhorst-Vloedbelt (Foto: )

Instemming mestvergisting

REGIO – Nadat eerde gedeputeerden van Overijssel lieten weten de bezwaren vanuit Zenderen en de gemeente Borne tegen het stichten van een mestvergistingsinstallatie op de voormalige overstortplaats Elhors-Vloedbelt te zullen negeren, heeft ook Provinciale Staten ingestemd me het realiseren van de mestvergistingsinstallatie aan de Bornsestraat. Volgens Provinciale Staten is het inpassingsplan noodzakelijk om het overschot aan mest in Twente te kunnen verwerken. Tevens draagt de mestvergistingsinstallatie bij aan de energietransitie.

Omdat tevens de reststoffen inzetbaar zijn als nieuwe grondstoffen voor de land- en tuinbouw, zijn er geen schadelijke restproducten en is de installatie daarmee volledig circulair. De installatie krijgt een capaciteit voor de productie van jaarlijks 5 milj. m3 biogas dat direct aan het gasnet wordt geleverd. Het plan ligt na 6 maart gedurende 6 weken ter inzage voor mogelijk indienen van bezwaren. Boeren in Twente met mestoverschot zijn verplicht te leveren. De installatie wordt gebouwd in het futuristische bouwwerk op de vroegere stortlocatie van Twence tussen Almelo en Zenderen. Tegen dat plan bestaat vanuit Zenderen ook verzet omdat men de groene buffer tussen Almelo en Zenderen wil handhaven. Verder zijn de direct omwonenden eveneens tegen de komst van de 'Noorse Broeders'. Het gebied ligt verder nog onder de aandacht om er een ontsluitingsweg te realiseren vanuit Borne om zo het doorgaande drukke verkeer in Zenderen te ontlasten.

Meer berichten